Tag Archives: εκπόνηση εργασιών

Η συμμετοχή για τα παιδιά με εγκεφαλική παράλυση: η συμμετοχή στην εκπαίδευση και ο ρόλος της εργοθεραπείας

Η εγκεφαλική παράλυση (ΕΠ) αποτελεί την πιο συχνή κινητική διαταραχή στην παιδική ηλικία παρουσιάζοντας ένα ποσοστό εμφάνισης περίπου 2 προς 1000 παιδιά που γεννιούνται ζωντανά σε αναπτυγμένες χώρες (Schie, Siebes, Dallmeijer, Schuengel, Smits, Gorter & Becher, 2013). Παρόλο που το … Continue reading

Posted in Εκπαίδευση | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Κινητός τουρισμός-Μ-Tourism

O τουρισμός είναι ένας κλάδος άρρηκτα συνδεδεμένος με την παροχή υπηρεσιών, την προώθηση προϊόντων και κατ’ επέκταση την διάθεση πληροφοριών σχετικών με τα προβαλλόμενα τουριστικά προϊόντα. Πρόκειται για έναν κλάδο πολυσύνθετο και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό διότι επιχειρεί να ικανοποιήσει με την … Continue reading

Posted in Τουρισμός | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Τα στερεότυπα των σχολικών εγχειριδίων στα μαθήματα των Κοινωνικών επιστημών

Χιλιάδες χρόνια τώρα, σε όλα τα μήκη του κόσμου, σε όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες, η εκπαίδευση ως θεσμός, στοχοθεσία αλλά και μεθοδολογία διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο για την εξέλιξη του ανθρώπου (Γκασούκα,1998). Με τον όρο εκπαίδευση εννοεί κανείς όχι μόνο τη … Continue reading

Posted in Κοινωνιολογία | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

THE ROLE OF PROSTAGLANDIN PGE2 IN ENHANCING THE ENGRAFTMENT OF THE GENETICALLY MODIFIED HEMATOPOIETIC STEM CELLS

Gene therapy of hematological diseases, the basic principle of which is the transfer of a therapeutic gene into autologous hematopoietic stem cells (HSCs), is a possible option to cure potentially fatal genetic diseases in the last years. Nevertheless, there are … Continue reading

Posted in Βιολογία | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

3-Year Marketing Plan for Omospondia Yefsis

The Context-P.E.S.T.L Analysis Political Although Greece has introduced a number of reforms recently to assist the labor market, it is still experiencing an unemployment rate of 27.3% (2013) and minimum wage reductions between 20% and 30%. By 2013 the minimum … Continue reading

Posted in Marketing assignments | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Multiple Sclerosis

Multiple Sclerosis (MS) is a chronic autoimmune disease that affects the Central Nervous System. It is considered the most widespread unforeseeable, progressing and disabling neurological condition among young adults (Leary & Thompson, 2000). According to the Multiple Sclerosis Foundation it … Continue reading

Posted in Ψυχολογία | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Ανάλυση Δημόσιας Πολιτικής – “ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ JULIAN LE GRAND”

Ο διαχωρισμός των ατόμων και οι προϋποθέσεις του κράτους ευημερίας. Μπορούμε να πιστέψουμε στον αλτρουισμό των στελεχών του δημόσιου τομέα ή στο «ήθος» των δημόσιων υπαλλήλων και να θεωρήσουμε ότι επαρκούν για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και την ορθή επικράτηση … Continue reading

Posted in Δημόσια Διοίκηση | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Εφαρμογή της Θεωρίας Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς σε πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου μέσω της μαστογραφίας

Ο καρκίνος του μαστού έχει την μεγαλύτερη επίδραση από όλες τις άλλες μορφές καρκίνου στις γυναίκες. Είναι ο δεύτερος σε σειρά καρκίνος στις γυναίκες των ΗΠΑ (Jemal et al., 2008), και ευθύνεται για το 17,5% των θανάτων από καρκίνο στην … Continue reading

Posted in Υγεία | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Αμυντικές δαπάνες: Αρωγός ή τροχοπέδη οικονομικής μεγέθυνσης;

Οι συρράξεις και οι πολεμικές συγκρούσεις είναι σαν τους νόμους της φύσης, ένα αναπόσπαστο μέρος της ανθρωπότητας. Από αμνημονεύτων χρόνων μαρτυρούνται στον κόσμο μάχες και πόλεμοι, με αποτέλεσμα οι στρατιωτικές δυνάμεις, καθώς και η ζήτηση για πολεμικό εξοπλισμό να αποτελούν … Continue reading

Posted in Οικονομικά | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Εναλλακτικές Μορφές Τουριστικής Ανάπτυξης

Στη σύγχρονη εποχή, μετά τη νέα χιλιετία, ο τουρισμός έχει χαρακτηρισθεί ως ο γρηγορότερα αναπτυσσόμενος οικονομικός τομέας καθώς συνεπάγεται σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές αλλά και σημαντική αύξηση των θέσεων εργασίας. Η αύξηση των εισοδημάτων, του ελεύθερου χρόνου καθώς και η … Continue reading

Posted in Τουρισμός | Tagged , , , , , , | Leave a comment