Tag Archives: ergasion

Εφαρμογή της Θεωρίας Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς σε πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου μέσω της μαστογραφίας

Ο καρκίνος του μαστού έχει την μεγαλύτερη επίδραση από όλες τις άλλες μορφές καρκίνου στις γυναίκες. Είναι ο δεύτερος σε σειρά καρκίνος στις γυναίκες των ΗΠΑ (Jemal et al., 2008), και ευθύνεται για το 17,5% των θανάτων από καρκίνο στην … Continue reading

Posted in Υγεία | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως Κλάδος της Πληροφορικής

Η προσπάθεια κατασκευής μηχανών που διαθέτουν ανθρώπινη συμπεριφορά, οδήγησε στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, ως κλάδο της πληροφορικής. Η «ανθρώπινη συμπεριφορά» που προσπαθεί να αποκτήσει μια μηχανή μπορεί να αφορά ικανότητα μάθησης, προσαρμοστικότητα στο περιβάλλον, εξαγωγή συμπερασμάτων, κατανόηση από συμφραζόμενα, … Continue reading

Posted in Πληροφορική | Tagged , , , , | Leave a comment

Αμυντικές δαπάνες: Αρωγός ή τροχοπέδη οικονομικής μεγέθυνσης;

Οι συρράξεις και οι πολεμικές συγκρούσεις είναι σαν τους νόμους της φύσης, ένα αναπόσπαστο μέρος της ανθρωπότητας. Από αμνημονεύτων χρόνων μαρτυρούνται στον κόσμο μάχες και πόλεμοι, με αποτέλεσμα οι στρατιωτικές δυνάμεις, καθώς και η ζήτηση για πολεμικό εξοπλισμό να αποτελούν … Continue reading

Posted in Οικονομικά | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Εναλλακτικές Μορφές Τουριστικής Ανάπτυξης

Στη σύγχρονη εποχή, μετά τη νέα χιλιετία, ο τουρισμός έχει χαρακτηρισθεί ως ο γρηγορότερα αναπτυσσόμενος οικονομικός τομέας καθώς συνεπάγεται σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές αλλά και σημαντική αύξηση των θέσεων εργασίας. Η αύξηση των εισοδημάτων, του ελεύθερου χρόνου καθώς και η … Continue reading

Posted in Τουρισμός | Tagged , , , , , , | Leave a comment

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ VISUAL C#

Η C# είναι μια ολοκληρωμένη αντικειμενοστρεφής γλώσσα προγραμματισμού που αναπτύχθηκε από την Microsoft και έχει σχεδιαστεί για τη δημιουργία λογισμικού σε .Net framework. Περιλαμβάνει όλα τα κύρια χαρακτηριστικά που ζητούνται από τις σύγχρονες γλώσσες υπολογιστών. Είναι βασικό να γνωρίζουμε ότι … Continue reading

Posted in Πληροφορική | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα

Το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ) είναι μία μη διεισδυτική μέθοδος για την καταγραφή της ηλεκτρικής δραστηριότητας του εγκεφάλου πάνω από το δέρμα της κεφαλής. Το ΗΕΓ μετράει τις διακυμάνσεις της τάσης οι οποίες οφείλονται στο ιοντικό ρεύμα που βρίσκεται στους νευρώνες του … Continue reading

Posted in Βιο-Ιατρική | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Philosophy

Philosophy, historically, has been written in a wide diversity of literary styles. In modern philosophy, for example, Discourse on Method by Descartes is written in an autobiographical manner, and Meditations on First Philosophy utilise, as its title indicates, the literary … Continue reading

Posted in Φιλοσοφία | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Σχολιασμός ερευνητικού άρθρου

Την σύγχρονη εποχή η έρευνα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιατρικής καθώς και των παραϊατρικών επιστημών. Ενίοτε από τα πανεπιστήμια αγγλικά και ελληνικά ζητείται σαν εργασία σχολιασμός ενός ερευνητικού άρθρου. Ωστόσο πολλοί φοιτητές δεν γνωρίζουν το πώς να συγγράψουν εργασία τέτοιου … Continue reading

Posted in Υγεία | Tagged , , , , , | Leave a comment

Χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και ευρύτερος χρηματοοικονομικός κλάδος

Ο ρόλος που έχουν οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί έχει αλλάξει σημαντικά σήμερα. Σε αντίθεση με τα χρόνια που έχουν προηγηθεί, που οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί ειδικεύονταν σε ορισμένα χρηματοοικονομικά προϊόντα και συγκεκριμένες περιοχές γεωγραφικά, η απελευθέρωση των αγορών καθώς και η ανάπτυξη … Continue reading

Posted in Χρηματοοικονομικά | Tagged , , , , , | Leave a comment

Ήταν η Δικτατορία ένα Στιγμιαίο Αδίκημα;

Πολλά έχουν ειπωθεί τις τελευταίες δεκαετίες για την περίοδο της διακυβέρνησης των Συνταγματαρχών, τόσο από τους υποστηρικτές τους όσο και από τους αντιπάλους τους. Ο ίδιος ο Άρειος Πάγος απέδωσε στο πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967 τον χαρακτηρισμό: στιγμιαίο αδίκημα … Continue reading

Posted in Ιστορία | Tagged , , , , , | Leave a comment