Tag Archives: Φιλολογία

Λογοτεχνία- Έντεχνος Λόγος

Σε μια εποχή όπου το σύγχρονο σχολείο προσανατολίζεται στις επιστήμες και στην τεχνολογία, το μάθημα της λογοτεχνίας τείνει να έχει περιθωριακή θέση στο εκπαιδευτικό σκηνικό. Η διδασκαλία του σε αλλοδαπούς μαθητές, με δεδομένη την ατελή γνώση τους για την ελληνική … Continue reading

Posted in Φιλολογία | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ

Η γνώση μας γι’ αυτό το είδος είναι κατά κάποιο τρόπο αποσπασματική. Η τραγωδία είναι ένα ποιητικό λογοτεχνικό είδος που αντλεί τα θέματα του κυρίως από το παρελθόν (συχνά από τη μυθολογία) και προσπαθεί αναπτύσσοντας ένα συγκεκριμένο θέμα να εκφράσει … Continue reading

Posted in Φιλολογία | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Ο ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΚΑΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Στο σύστημα του Πλάτωνα χαρακτηρίστηκε για πρώτη φορά η δικαιοσύνη σαν μορφή ηθική ή δεοντολογική. Τη δικαιοσύνη ο Πλάτωνας τη θεωρεί σαν μια αρχή που ρυθμίζει όλη την ατομική και κοινωνική ζωή. Η ουσία της έγκειται στην εκπλήρωση από το … Continue reading

Posted in Φιλολογία | Tagged , , , | Leave a comment

Η άποψη του Σωκράτη περί ακρασίας

Ο Σωκράτης εκθέτει τις απόψεις του περί ακρασίας σε διαλόγους που αφορούν το ζήτημα της αρετής και κατά πόσο αυτή διδάσκεται. Παρουσιάζεται μια από τις βασικές του δοξασίες, σύμφωνα με την οποία κανείς δεν πέφτει σε λάθος με τη θέλησή … Continue reading

Posted in Φιλολογία | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ ΑΔΕΡΦΟΥ

Μία παράλληλη ανάγνωση της ελληνικής και της αλβανικής παραλλαγής Ο θρύλος του Νεκρού Αδερφού συναντάται και τραγουδιέται σε όλες σχεδόν τις βαλκανικές χώρες. Την ευρύτατη διάδοση του –«αρχαιότερου» ίσως– δημοτικού τραγουδιού μαρτυρούν οι πολυάριθμες παραλλαγές που συναντούμε σε κάθε σχεδόν … Continue reading

Posted in Φιλολογία | Tagged , , , , , | Leave a comment

«Θερμοπύλες», Κωνσταντίνος Καβάφης

Το ποίημα αφορμάται από ένα ιστορικό θέμα και πραγματεύεται το ήθος των συμβολικών ηρώων (Δάλλας, 1987). Εξάλλου οι κρίσιμες στιγμές της ιστορίας είχαν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον Καβάφη και τις διάλεγε γιατί σ΄ αυτές ξεχωρίζουν οι ανώτεροι χαρακτήρες και … Continue reading

Posted in Φιλολογία | Tagged , , , , , | Leave a comment

Η παρουσία του ήχου στα αναστάσιμα έθιμα (της Καλλίκη Ελπινίκης)

Τα αναστάσιμα έθιμα και εκδηλώσεις χαρακτηρίζονται από την έντονη παρουσία του ήχου σ’ αυτά.  Ενδεικτικές είναι οι κωδωνοκρουσίες, αλλά και οι θορυβώδεις εκδηλώσεις του Μεγάλου Σαββάτου, δηλαδή το κτύπημα των στασιδιών, η κίνηση των πολυελαίων, το «Κομμάτι», δηλαδή η θραύση … Continue reading

Posted in Γενικά | Tagged , | Leave a comment

Πλωτίνος και Ευδαιμονία

Ξεκινώντας την πραγμάτευση του θέματος της ευδαιμονίας, ο Πλωτίνος εξετάζει εάν αυτή είναι κάτι στο οποίο μετέχουν όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί. Θέτοντας την υπόθεση ότι η ευδαιμονία είναι ταυτόσημη με την ευζωία, αναρωτιέται γιατί να μην αποδίδουμε τον χαρακτηρισμό του … Continue reading

Posted in Φιλολογία | Tagged , , , , , | Leave a comment

Οι Κόρες του Ερέχθειου

Οι Κόρες ή Καρυάτιδες είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα γλυπτά παγκοσμίως. Η χρήση τους στην πρόσταση του Ερέχθειου, απλώς στατικής σημασίας. η αίγλη και η ομορφιά τους απαράμιλλης καλλιτεχνικής αξίας. Έξι στον αριθμό, υποκαθιστούν τους ζωτικούς κίονες, που κανονικά θα … Continue reading

Posted in Φιλολογία | Tagged , , , | Leave a comment

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΧΑΡΜΟ ΣΤΟ ΜΕΝΑΝΔΡΟ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΩΜΩΔΙΑΣ

Η κωμωδία προέρχεται κι αυτή από τις διονυσιακές λατρείες, όπως και η τραγωδία, και η σύνθεση του όρου ( κώμος+ωδή) δηλώνει το άσμα μιας ομάδας (κώμος) ανδρών σε έκσταση. Θα ξεκινήσουμε με τη ‘σικελιανή’ κωμωδία.Αναπτύχθηκε στη Σικελία στο πρώτο μισό … Continue reading

Posted in Αρθρογραφία, Γενικά, Φιλολογία | Tagged , , , | Leave a comment