Tag Archives: ptyxiakes ergasies

Σχεδιασμός προγράμματος εκπαίδευσης στις μεθόδους επιλογής προσωπικού

Μέσα από την ανάλυση εργασιών διαπιστώσαμε, ότι μία βασική αδυναμία είναι η έλλειψη εκπαίδευσης των εμπλεκομένων στις τεχνικές μιας ολοκληρωμένης συνέντευξης, καθώς και τα μη έγκυρα και αναξιόπιστα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιούνται. Ακόμη, ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας του εκδότη/ διευθυντή της επιχείρησης … Continue reading

Posted in Οργανωτική Ψυχολογία | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ VISUAL C#

Η C# είναι μια ολοκληρωμένη αντικειμενοστρεφής γλώσσα προγραμματισμού που αναπτύχθηκε από την Microsoft και έχει σχεδιαστεί για τη δημιουργία λογισμικού σε .Net framework. Περιλαμβάνει όλα τα κύρια χαρακτηριστικά που ζητούνται από τις σύγχρονες γλώσσες υπολογιστών. Είναι βασικό να γνωρίζουμε ότι … Continue reading

Posted in Πληροφορική | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα

Το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ) είναι μία μη διεισδυτική μέθοδος για την καταγραφή της ηλεκτρικής δραστηριότητας του εγκεφάλου πάνω από το δέρμα της κεφαλής. Το ΗΕΓ μετράει τις διακυμάνσεις της τάσης οι οποίες οφείλονται στο ιοντικό ρεύμα που βρίσκεται στους νευρώνες του … Continue reading

Posted in Βιο-Ιατρική | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Philosophy

Philosophy, historically, has been written in a wide diversity of literary styles. In modern philosophy, for example, Discourse on Method by Descartes is written in an autobiographical manner, and Meditations on First Philosophy utilise, as its title indicates, the literary … Continue reading

Posted in Φιλοσοφία | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Σχολιασμός ερευνητικού άρθρου

Την σύγχρονη εποχή η έρευνα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιατρικής καθώς και των παραϊατρικών επιστημών. Ενίοτε από τα πανεπιστήμια αγγλικά και ελληνικά ζητείται σαν εργασία σχολιασμός ενός ερευνητικού άρθρου. Ωστόσο πολλοί φοιτητές δεν γνωρίζουν το πώς να συγγράψουν εργασία τέτοιου … Continue reading

Posted in Υγεία | Tagged , , , , , | Leave a comment

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ – SPECIFIC LEARNING DISABILITIES

Η εκπαίδευση έχει αποκτήσει σήμερα για τη χώρα μας καθοριστική σημασία. Η θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης όμως έφερε στην επιφάνεια μια σειρά από προβλήματα. Ανάμεσα σε αυτά τα προβλήματα σημαντική θέση κατέχουν οι σχολικές δυσκολίες, τα προβλήματα δηλαδή μάθησης, επίδοσης … Continue reading

Posted in Εκπαίδευση | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Προσομοιώσεις

Η συνεχής διερεύνηση των υφισταμένων παιδαγωγικών μεθόδων αλλά και η αναζήτηση νέων είναι μια πραγματικότητα που χαρακτηρίζει τους εμπλεκόμενους στο χώρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στις φυσικές επιστήμες εξέχουσα θέση καταλαμβάνει η εκτέλεση πειραμάτων. Η εκτέλεση όμως πραγματικών πειραμάτων προϋποθέτει εκπαίδευση … Continue reading

Posted in Εκπαίδευση | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Critical analysis of the Shipping Fuel (bunkers) market over the past two years.

Bunker fuel is the fuel that shipping companies use to fuel their marine fleet. Currently, the most widely used bunker fuel is fuel oil. However, apart from fuel oil, other middle distillate fuels are also utilized as bunker fuels. Approximately … Continue reading

Posted in Ναυτιλία | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Η Αντικοινωνική Συμπεριφορά παιδιών και εφήβων και ο τρόπος που συνδέεται με το κυρίαρχο επικοινωνιακό κλίμα του σύγχρονου σχολείου.

Η Αντικοινωνική Συμπεριφορά των παιδιών και των εφήβων υπάγεται στην κατηγορία των συμπεριφοριστικών διαταραχών ή αλλιώς στην ομάδα διαταραχών συμπεριφοράς. Σύμφωνα με ψυχολόγους, η αντικοινωνική συμπεριφορά του παιδιού εκδηλώνεται με επιθετικότητας, θυμό, ανυπακοή, ξεσπάσματα, εκρήξεις οργής, εναντίωση, απομόνωση, μη συνεργατικότητα, … Continue reading

Posted in Ανθρωπιστικές Επιστήμες | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Καβάφης: Απαισιόδοξος ή πολιτικός;

<< Εἶναι νέος, ἀλλ’ ὄχι εἰς τὴν πρώτην νεότηταν. Βαθειὰ μελαχροινὸς ὡς γηγενὴς τῆς Αἰγύπτου, μὲ μαῦρον μουστακάκι, μὲ γυαλιὰ μύωπος, μὲ περιβολὴν ἀλεξανδρινοῦ κομψευομένου, ἀγγλίζουσαν ἐλαφρότατα, καὶ μ ὲφυσιογνωμίαν συμπαθῆ, ἡ ὁποία ὅμως ἐκ πρώτης ὄψεως δὲν λέγει πολλὰ … Continue reading

Posted in Φιλολογία | Tagged , , , , , , | Leave a comment