Category Archives: Εκπαίδευση

Διεπιστημονική προσέγγιση των μαθησιακών δυσκολιών

Μαθησιακή δυσκολία είναι μια διαταραχή, η οποία πλήττει μία ή και περισσότερες από τις βασικές ψυχολογικές διαδικασίες που εμπλέκονται στην κατανόηση ή την χρήση της γλώσσας, προφορική ή γραπτή, και μπορεί να εκδηλωθεί σαν αδυναμία του παιδιού στο να ακούει, … Continue reading

Posted in Εκπαίδευση | Tagged , , , , , | Leave a comment

Η απειθαρχία στο σχολείο

Η λέξη πειθαρχία εμφανίζεται στα έργα της αρχαίας φιλοσοφίας και δραματουργίας και αφορά την ευπείθεια και την υποταγή σε νόμους και διαταγές (Σολομών Ι., Κουζέλης Γ. 1994, σελ:7). Προέρχεται απ’ το αρχαίο ρήμα πείθομαι και το ουσιαστικό ’αρχή. Η πειθαρχία, … Continue reading

Posted in Εκπαίδευση | Tagged , , , , , | Leave a comment

Σχολικός εκφοβισμός : Πώς αντιμετωπίζεται;

Στη Θεογονία του Ησιόδου, όπου – σε αντίθεση με τις κοσμογονίες άλλων ανατολικών λαών- περιγράφει την καταγωγή των θεών της Ελληνικής Μυθολογίας, η Βία αναφέρεται μαζί με τα αδέρφια της Κράτος, Ζήλος, Νίκη ως μόνιμη συνοδός του Δία. Συνοδός της … Continue reading

Posted in Εκπαίδευση | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ως αποκέντρωση ορίζεται η μετακίνηση δύναμης από ένα κεντρικό σε τοπικά σημεία, αφορά στη μετατόπιση της θέσης αυτών που κυβερνούν (McGinn and Welsh, 1999) και στην τοποθέτηση διαδικασιών λήψης αποφάσεων σε χαμηλότερα επίπεδα (Karstanje, 1999). Η αποκέντρωση είναι μια τάση … Continue reading

Posted in Εκπαίδευση | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Εκπαίδευση και οικονομία της αγοράς

Η εισβολή της λογικής της αγοράς στην εκπαίδευση είναι  μια  πραγματικότητα. Οι συνέπειες μακροπρόθεσμα θα είναι τεράστιες. Περιθωριοποίηση του δημόσιου σχολείου, περιορισμός των ευκαιριών ψηλού επιπέδου μόρφωσης για τους πολλούς, περιορισμός των κλάδων σπουδών στους πιο «φιλικά» προσκείμενους στις ανάγκες … Continue reading

Posted in Εκπαίδευση | Tagged , , , , , | Leave a comment

ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ

Τις περισσότερες φορές μιλάμε για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και τις ιδιαιτερότητές τους στον τρόπο απομνημόνευσης και διαβάσματος. Σπάνια μας απασχολεί ένα παιδί με άλλου τύπου ιδιαιτερότητες. Όπως για παράδειγμα ένα παιδί που μπορεί να  βαριέται μέσα στην τάξη … Continue reading

Posted in Εκπαίδευση | Tagged , , , , , , | Leave a comment

ΤΡΑΥΛΙΣΜΟΣ

Το παρόν άρθρο διαπραγματεύεται γενικά την έννοια του τραυλισμού. Αρχικά παρουσιάζεται μία σύντομη ιστορική αναδρομή του τραυλισμού και στην συνέχεια γίνεται μία απόπειρα βάσει γνωστών κειμένων να ορισθεί η έννοιά του ενώ παράλληλα πραγματοποιείται μνεία σε δύο πολύ σημαντικά εργαλεία … Continue reading

Posted in Εκπαίδευση | Leave a comment

Τα χαρακτηριστικά της δυσγραφίας και η αντιμετώπισή της

Η δυσγραφία χαρακτηρίζεται από ελαττωμένη ικανότητα του παιδιού να συνθέσει ένα γραπτό κείμενο. Συχνά, η διαταραχή αυτή συνυπάρχει με δυσλεξία ή δυσαριθμησία. Σπάνια εμφανίζεται μόνη της (Μάνου, 2008). Γενικά, η δυσγραφία αφορά δυσχέρειες που δεν οφείλονται σε νοητική υστέρηση, εμφανή … Continue reading

Posted in Εκπαίδευση, Ψυχολογία | Leave a comment

Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. Η μέθοδος που θα μας βγάλει από το εκπαιδευτικό – κοινωνικό τέλμα ;

 Επικρατούσα είναι η άποψη πως η σχολική κοινότητα αποτελεί μια μικρογραφία της κοινωνίας όπου ζούμε. Αυτόματα συμπεραίνεται ότι όσα φαινόμενα παθογένειας πλήττουν την κοινωνία του σήμερα αντικατοπτρίζονται άμεσα στην σχολική τάξη. Αναλογιζόμενοι, λοιπόν,  την έλλειψη αλληλοσεβασμού και ευθύτητας, την κυριαρχία … Continue reading

Posted in Εκπαίδευση | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Οι βιωματικές εκπαιδευτικές τεχνικές

Στο χώρο της εκπαίδευσης εφαρμόζονται στις μέρες μας ποικίλες εκπαιδευτικές τεχνικές από τις οποίες μερικές θεωρούνται σήμερα πεπερασμένες και αναποτελεσματικές. Σίγουρα η τεχνική της βιωματικής μάθησης δεν είναι μια από αυτές, καθώς η βιωματική μάθηση επικεντρώνεται στο ρόλο που διαδραματίζει … Continue reading

Posted in Εκπαίδευση | Tagged , , , , , , | Leave a comment