ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Όλες οι καινοτομίες ξεκινούν από δημιουργικές ιδέες. Η επιτυχημένη εφαρμογή νέων προγραμμάτων στους οργανισμούς, και η εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά οφείλεται στην πρωτοποριακή ιδέα ενός ατόμου ή μιας ομάδας και στην αποτελεσματική και αποδοτική ανάπτυξή της σε επιχειρηματικό αγαθό.
Σύμφωνα με την παραδοσιακή προσέγγιση της ψυχολογίας, η οποία επικεντρώνεται στα
χαρακτηριστικά των δημιουργικών ανθρώπων (Barron, 1955; Mackinnon, 1965) , βασικός
παράγοντας που επηρεάζει το επίπεδο και της συχνότητα εμφάνισης της δημιουργικής συμπεριφοράςτων ατόμων και των ομάδων είναι το κοινωνικό περιβάλλον εντός του οποίου ζουν και δραστηριοποιούνται.
Κατά την άποψη των Woodman, Sawyer και Griffin (1993), οι οποίοι ορίζουν την καινοτομία ως την επιτυχημένη εφαρμογή χρήσιμων νέων και δημιουργικών ιδεών μέσα σε έναν οργανισμό, η δημιουργικότητα των ατόμων και των ομάδων αποτελεί το σημείο εκκίνησης της καινοτομίας.
Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι ίδιοι ερευνητές, συνηγορώντας και ενισχύοντας την παραδοσιακή προσέγγιση της ψυχολογίας, η δημιουργικότητα στο εσωτερικό περιβάλλον των οργανισμών είναι η αναγκαία, άλλα όχι ταυτόχρονα και ικανή συνθήκη για την καινοτομία, καθώς η επιτυχημένη εφαρμογή των καινοτομιών στην πράξη, δεν εξαρτάται μόνο από τις δημιουργικές ιδέες πουαναπτύσσονται μέσα στον οργανισμό, αλλά και έξω από αυτόν (π.χ. ανάπτυξη και μεταφοράτεχνολογίας και γνώσεων από εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, ανταγωνιστές κ.λπ.).
Με βάση τα παραπάνω, το δημιουργικό έργο ατόμων και ομάδων είναι ο σπόρος για να ανθίσειη καινοτομία, και η εμπέδωση μιας κυρίαρχης κουλτούρας συνεχούς μάθησης σε έναν οργανισμό μπορεί να αποτελέσει σημαντικότατο κίνητρο, αλλά και βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη νέων ιδεών. Αν και έχει αναπτυχθεί το θεωρητικό πλαίσιο, δεν έχουν ακόμη διερευνηθεί επαρκώς με επιστημονικές μεθόδους οι ακριβείς εργασιακές συνθήκες που συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη της καινοτομίας στους οργανισμούς (Amabile et al., 1996).

This entry was posted in Διοίκηση Επιχειρήσεων and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *