Monthly Archives: Σεπτέμβριος 2011

Promoting Sustainable Growth under the shadow of a ballooning public debt: The Case of Greece

Lots has been said about the necessarily tough measures that the Greek government has to undertake in order to rationalize its public debt rates and avoid state bankruptcy. The burden assumed to restrain public spending and serve the external loans … Continue reading

Posted in Αρθρογραφία | Leave a comment

ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ

Το πέρασμα από μια πολύ μακρά περίοδο αγροτικών κοινωνιών σε μια σύγχρονη περίοδο βιομηχανικών κοινωνιών σημάδεψε βαθιά τις πολιτικές που ακολουθήθηκαν παγκοσμίως. Μετά τη βιομηχανική επανάσταση, το παγκόσμιο στερέωμα βρίσκεται σε μια πορεία διαρκών κοινωνικών και τεχνολογικών αλλαγών οι οποίες … Continue reading

Posted in Κοινωνιολογία | Tagged , , , , | Leave a comment

Το συγκινησιακό στοιχείο στη διαφήμιση

Ένα από τα βασικά εργαλεία του marketing, που στοχεύει στη μεγιστοποίηση του κέρδους της επιχείρησης, είναι η διαφήμιση. Η διαφήμιση μπορεί να πρεσβεύει διάφορους στόχους του marketing μακροπρόθεσμους ή βραχυπρόθεσμους. Η απλή  πληροφόρηση του κοινού-στόχου (target group) για ένα καινούριο … Continue reading

Posted in Marketing assignments | Tagged , , , | Leave a comment

Ψυχοϊολογία και αντιιισμός

Περιγράφοντας γλωσσικά την κοινωνική επιδίωξη  φόνου  των αθανάτων Η διασυνδετικότητα σε συγκεκριμένους τομείς τής[1] ιατρικής οφείλεται καταρχήν στην πολυπλοκότητα των παθήσεων, που αντιστοιχούν στο περιεχόμενο τής προκειμένης πραγματεύσεως, και των οποίων η απαιτητική αντιμετώπιση συνιστά απόρροια τής ισχύος τού ανθρωπίνου νευρικού … Continue reading

Posted in Ψυχολογία | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Κοινωνία της Πληροφορίας και Εκπαίδευση

Ο όρος «Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ)» αναφέρεται σε μια μορφή κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης όπου η απόκτηση, αποθήκευση, επεξεργασία, αποτίμηση, μεταβίβαση και διάχυση πληροφοριών οδηγεί στη δημιουργία γνώσης και στην ικανοποίηση αναγκών ατόμων και επιχειρήσεων παίζοντας έτσι κεντρικό ρόλο στην … Continue reading

Posted in Πληροφορική | Leave a comment

Η επιρροή που ασκούν τα Ευρωπαϊκά κόμματα επί των ελληνικών κομμάτων εξουσίας στη χάραξη πολιτικών για τη νεολαία.

Ο εξευρωπαϊσμός των εθνικών κομμάτων γενικά και κατ’ επέκταση και των ελληνικών, είναι ένα σύνθετο φαινόμενο. Η ανάγκη για εξευρωπαϊσμό στα εθνικά κόμματα προέρχεται κατά κύριο λόγο από τον εξευρωπαϊσμό των κοινωνιών και την παγκοσμιοποίησή τους. Τα κόμματα σε εθνικό … Continue reading

Posted in Γενικά | Leave a comment

The Past, the Present and the Future of Nanotechnology…

Materials scientists have long focused their attention on the structure of materials in the scale varying from micro (1μm = 10-6 m) to macro (or bulk), as well as on the properties of materials controlled by structures that exist and … Continue reading

Posted in Γενικά | Leave a comment

Προς την αναζήτηση της ιστορικής μνήμης…

Σε αντίθεση με τα ελληνικά δεδομένα, στην Ισπανία η μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία έγινε ειρηνικά. Ο Χουάν Κάρλος, σε συνεργασία με τους πολιτικούς ηγέτες της χώρας, μεταξύ αυτών και πρώην συνεργάτες του Φράνκο, οδήγησε τη χώρα στη δημοκρατία … Continue reading

Posted in Ιστορία | Tagged , , , , | Leave a comment

Γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες. Αλήθειες κ ψέματα

Περίπου από τη δεκαετία του 1980 έχει ξεσπάσει η διαμάχη σε σχέση με τους κινδύνους που συνδέονται με τους Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς (Genetically Modified Organisms – GMOs), η οποία τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αρκετά έντονη.  Χαρακτηριστικό είναι ότι το … Continue reading

Posted in Περιβάλλον | Tagged , , , , , | Leave a comment

Ο ευγονισμός στις δυτικοευρωπαϊκές χώρες στις αρχές του 20ου αιώνα

Οποιαδήποτε εργασία αναφέρεται στον σύγχρονο ευγονισμό ή σε κάποια απ’ τις παραμέτρους που εξετάζουμε θα πρέπει να θέσει καταρχήν ορισμένες οριοθετήσεις σχετικά με το επιστημονικό υπόβαθρο της συγκεκριμένης περιόδου. Δεδομένου ότι η περίοδος προς εξέταση είναι το τέλος του 19ου … Continue reading

Posted in Κοινωνιολογία | Tagged , , , | Leave a comment