Tag Archives: εκπόνηση εργασιών

Το πεζογράφημα του Διονύσιου Σολωμού – Η γυναίκα της Ζάκυθος

Το έργο του Σολωμού υπήρξε το σημείο αναφοράς της Επτανησιακής Σχολής, της οποίας το κύριο λογοτεχνικό είδος ήταν η ποίηση. Η επτανησιακή ποίηση, η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί γενικά ως ένα κράμα δημοτικής παράδοσης και ευρωπαϊκών επιρροών. λειτούργησε με αρκετούς … Continue reading

Posted in Ιστορία | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Η Σύφιλη και η Ελονοσία ως ασθένειες μεταδοτικής μεταφοράς στην λογοτεχνία του 19° αιώνα

Ο τρόπος μετάδοσης των συμπτωμάτων μιας ασθένειας κρίνεται καθοριστικός ανάλογα με την έκταση που έχει προκαθορίσει το είδος της και αναπαρίσταται από τον συγγραφέα στην λογοτεχνία. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο βαθμός προσέγγισης των ασθενειών γενικότερα είναι πολύ … Continue reading

Posted in Φιλοσοφία | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Η θεολογική προσφορά του Μεγάλου Βασιλείου

Ο Μέγας Βασίλειος θεωρείται ο πατέρας της εκκλησίας που θεμελίωσε αυτό που ονομάζεται Καππαδοκική θεολογία .Γεννήθηκε το 330 μ.Χ. στη Νεοκαισάρεια του Πόντου .Από μικρή ηλικία έτυχε χριστιανικής μορφώσεως ,κυρίως από την γιαγιά του Μακρίνα .Κατά τη διάρκεια των σπουδών … Continue reading

Posted in Θεολογία | Tagged , , , , , , | Leave a comment

How working with kids with special abilities and learning difficutlies changed the way i think about teaching

Never thought how much one student’s disability or difficulty in learning and behaviour would affect me. Affect not only the way i teach, but also the way i even comprehend life in general ! These kids are tough, difficult, easily … Continue reading

Posted in Εκπαίδευση | Tagged , , , , , | Leave a comment

Η Επιρροή της Αλεξιθυμίας στις διατροφικές συνήθειες των φοιτητών

Γίνεται άμεση σύνδεση των διατροφικών συνηθειών του ατόμου με τις καθημερινές καταστάσεις που ζει και τον τρόπο με τον οποίο τις αντιλαμβάνεται, εφόσον είναι το καύσιμο του οργανισμού και ευθύνεται για τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόμαστε. Το είδος της … Continue reading

Posted in Ψυχολογία | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Εργασία Στατιστικής

1o )έλεγχος ανεξαρτησίας μεταξύ δύο μεταβλητών σε επίπεδο σημαντικότητας 5% Έλεγχος διαδοχών (επίπεδα) Αριθμός διαδοχών (R) στην μεταβλητή ‘X1’ = 56 Υπό τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας και ίση πιθανότητα θετικών και αρνητικών τιμών, η R ακολουθεί την N(138, 8,26136) … Continue reading

Posted in Στατιστική | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Η συμβολή της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας στην Ελληνική οικονομία

Οι Έλληνες πλοιοκτήτες και ,κατά συνέπεια η ελληνική εμπορική ναυτιλία, κατέχουν την πρώτη θέση σε χωρητικότητα παγκοσμίως , υπερέχοντας ακόμη και μεγάλων ναυτιλιακών κρατών , όπως η Νορβηγία. Είναι γεγονός πως ελάχιστα από τα δια θαλάσσης μεταφερόμενα φορτία αφορούν το … Continue reading

Posted in Ναυτιλία | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Καπιταλισμός και η εξέλιξή του μέχρι σήμερα

Αρχικά θα ήταν χρήσιμο να ορίσουμε την φύση του καπιταλισμού . Η βάση του καπιταλισμού ταυτίζεται με την υλική υπόσταση η οποία έχει εξέχουσα θέση στη ζωή ανθρώπου είτε παλαιότερα είτε σήμερα. Σύμφωνα με τον Μ. Βέμπερ ο καπιταλισμός ή … Continue reading

Posted in Οικονομικά | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Η ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΙΟΥΜΟΡ ΣΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Το χιούμορ λογίζεται ως κάτι που είναι ή σχεδιάστηκε να είναι κωμικό ή διασκεδαστικό. Ένας ορισμός χαρακτηρίζει το χιούμορ ως την αυξημένη διέγερση, το χαμόγελο και το γέλιο, τα οποία εκτίθενται από ένα ακροατήριο ως απάντηση σε ένα συγκεκριμένο μήνυμα. … Continue reading

Posted in Marketing assignments | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Coeliac disease (CD) and gluten ataxia (GA)

Introduction Coeliac disease (CD) and gluten ataxia (GA) are two autoimmune, gluten sensitivity disorders. CD is a disease affecting the gut, so after diagnosis, patients are advised to follow a gluten free diet (GFD). Refractory coeliac disease (RCD) is a … Continue reading

Posted in Υγεία | Tagged , , , , , | Leave a comment