Tag Archives: Dissertation

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Όλες οι καινοτομίες ξεκινούν από δημιουργικές ιδέες. Η επιτυχημένη εφαρμογή νέων προγραμμάτων στους οργανισμούς, και η εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά οφείλεται στην πρωτοποριακή ιδέα ενός ατόμου ή μιας ομάδας και στην αποτελεσματική και αποδοτική ανάπτυξή της σε … Continue reading

Posted in Διοίκηση Επιχειρήσεων | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Η εφαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων στα διοικητικά επίπεδα των επιχειρήσεων τροφίμων του νομού Αιτωλοακαρνανίας

Η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί την πρώτη παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων σχετικά με μια ευρεία έρευνα που πραγματοποιείται από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων σχετικά με τη χρήση και εφαρμογή των Πληροφοριακών Συστημάτων στις Επιχειρήσεις Τροφίμων του Νομού Αιτωλοακαρνανίας. … Continue reading

Posted in Διοίκηση Επιχειρήσεων | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

ΗΓΕΣΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι έχουν μία άτυπη αντίληψη για το τι είναι ηγεσία, δεν έχει διατυπωθεί ένας επίσημος ορισμός, όχι μόνο από τους επαγγελματίες, αλλά και από τους επιστήμονες. Έχει περάσει πάνω από ένας αιώνας από τότε που … Continue reading

Posted in Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

1 KeywordsBiostatistics, analysis, anatomy, heart, CT, MRI, RAV (right atrium volume), sys-tole, diastole2 IntroductionThe aim of this assignment is to enlighten the differences between CT and MRImethods on heart diseases’ diagnosis by using data of a statistic analysis. Studieshave shown … Continue reading

Posted in Στατιστική | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Το πεζογράφημα του Διονύσιου Σολωμού – Η γυναίκα της Ζάκυθος

Το έργο του Σολωμού υπήρξε το σημείο αναφοράς της Επτανησιακής Σχολής, της οποίας το κύριο λογοτεχνικό είδος ήταν η ποίηση. Η επτανησιακή ποίηση, η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί γενικά ως ένα κράμα δημοτικής παράδοσης και ευρωπαϊκών επιρροών. λειτούργησε με αρκετούς … Continue reading

Posted in Ιστορία | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Η Σύφιλη και η Ελονοσία ως ασθένειες μεταδοτικής μεταφοράς στην λογοτεχνία του 19° αιώνα

Ο τρόπος μετάδοσης των συμπτωμάτων μιας ασθένειας κρίνεται καθοριστικός ανάλογα με την έκταση που έχει προκαθορίσει το είδος της και αναπαρίσταται από τον συγγραφέα στην λογοτεχνία. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο βαθμός προσέγγισης των ασθενειών γενικότερα είναι πολύ … Continue reading

Posted in Φιλοσοφία | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Η θεολογική προσφορά του Μεγάλου Βασιλείου

Ο Μέγας Βασίλειος θεωρείται ο πατέρας της εκκλησίας που θεμελίωσε αυτό που ονομάζεται Καππαδοκική θεολογία .Γεννήθηκε το 330 μ.Χ. στη Νεοκαισάρεια του Πόντου .Από μικρή ηλικία έτυχε χριστιανικής μορφώσεως ,κυρίως από την γιαγιά του Μακρίνα .Κατά τη διάρκεια των σπουδών … Continue reading

Posted in Θεολογία | Tagged , , , , , , | Leave a comment

How working with kids with special abilities and learning difficutlies changed the way i think about teaching

Never thought how much one student’s disability or difficulty in learning and behaviour would affect me. Affect not only the way i teach, but also the way i even comprehend life in general ! These kids are tough, difficult, easily … Continue reading

Posted in Εκπαίδευση | Tagged , , , , , | Leave a comment

Η Επιρροή της Αλεξιθυμίας στις διατροφικές συνήθειες των φοιτητών

Γίνεται άμεση σύνδεση των διατροφικών συνηθειών του ατόμου με τις καθημερινές καταστάσεις που ζει και τον τρόπο με τον οποίο τις αντιλαμβάνεται, εφόσον είναι το καύσιμο του οργανισμού και ευθύνεται για τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόμαστε. Το είδος της … Continue reading

Posted in Ψυχολογία | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Εργασία Στατιστικής

1o )έλεγχος ανεξαρτησίας μεταξύ δύο μεταβλητών σε επίπεδο σημαντικότητας 5% Έλεγχος διαδοχών (επίπεδα) Αριθμός διαδοχών (R) στην μεταβλητή ‘X1’ = 56 Υπό τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας και ίση πιθανότητα θετικών και αρνητικών τιμών, η R ακολουθεί την N(138, 8,26136) … Continue reading

Posted in Στατιστική | Tagged , , , , , , , | Leave a comment