Tag Archives: Thesis

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Όλες οι καινοτομίες ξεκινούν από δημιουργικές ιδέες. Η επιτυχημένη εφαρμογή νέων προγραμμάτων στους οργανισμούς, και η εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά οφείλεται στην πρωτοποριακή ιδέα ενός ατόμου ή μιας ομάδας και στην αποτελεσματική και αποδοτική ανάπτυξή της σε … Continue reading

Posted in Διοίκηση Επιχειρήσεων | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Μήπως να αλλάξουμε τον τρόπο που διδάσκουμε τα αρχαία ελληνικά από μετάφραση;

Η σύγχρονη διδακτική των Αρχαίων Ελληνικών από μετάφραση καλεί τους εκπαιδευτικούς να ενορχηστρώσουν μία ενδιαφέρουσα διδασκαλία βάσει ενός κοντρουκτιβιστικού πλαισίου αναφοράς (Φρυδάκη, 2009). Παρόλα αυτά, κάθε άλλο παρά σύγχρονη μπορεί να χαρακτηριστεί η εκπαιδευτική πράξη του κλάδου των φιλολόγων, δεδομένου … Continue reading

Posted in Ανθρωπιστικές Επιστήμες | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Living in Thessaloniki of 2017

Today more than two thirds of Greeks live in towns and cities. Urban areas concentrate most on the environmental challenges facing the society. Thessaloniki, the second larger city of Greece has lost the green battle. The green areas cover a … Continue reading

Posted in Πολιτικές Επιστήμες | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

THE ROLE OF CREDIBILITY IN DETERRING SPECULATIVE ATTACKS MODELS OF CURRENCY CRISIS

THE ROLE OF CREDIBILITY IN DETERRING SPECULATIVE ATTACKS MODELS OF CURRENCY CRISIS Paul Krugman developed the first analytical model of balance-of- payments crises in 1979. He argued that crises occur when a continuous deterioration in the economic fundamentals becomes inconsistent … Continue reading

Posted in Οικονομικά | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Οφέλη και περιορισμοί

Ηλεκτρονικό εμπόριο είναι η χρήση του ίντερνετ για επιχειρηματικές και εμπορικές συναλλαγές με ψηφιακές δυνατότητες που διεξάγονται μεταξύ οργανισμών και ιδιωτών αλλά και εσωτερικά σε οργανισμούς. Στην ουσία το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι η αγοραπωλησία αγαθών και υπηρεσιών μέσω διαδικτύου. ( … Continue reading

Posted in Marketing assignments | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Τα στερεότυπα των σχολικών εγχειριδίων στα μαθήματα των Κοινωνικών επιστημών

Χιλιάδες χρόνια τώρα, σε όλα τα μήκη του κόσμου, σε όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες, η εκπαίδευση ως θεσμός, στοχοθεσία αλλά και μεθοδολογία διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο για την εξέλιξη του ανθρώπου (Γκασούκα,1998). Με τον όρο εκπαίδευση εννοεί κανείς όχι μόνο τη … Continue reading

Posted in Κοινωνιολογία | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Ελληνικός Πολιτισμός

Είναι κοινά αποδεκτό ότι στις μέρες μας εμφανίζονται έργα πολιτισμού και κουλτούρας. Με το παρόν άρθρο θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δύο εννοιών και να εντάξουμε τα δύο έργα, του Jacques – Louis David και του Andy … Continue reading

Posted in Πολιτιστικά | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Η Στρατηγική της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων στην επιλογή και εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού.

Την τελευταία δεκαετία, το σκηνικό στο πεδίο των επιχειρήσεων αλλάζει ταχύτατα, με καθοριστικές συνέπειες στη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων. Οι επιχειρήσεις λειτουργούν σ ένα παγκοσμιοποιημένο  περιβάλλον, οικονομικό ,κοινωνικό και τεχνολογικό. Τα ζητούμενα για κάθε επιχείρηση είναι η ανταγωνιστικότητα, η παραγωγικότητα, η … Continue reading

Posted in Human Resources Management | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Τα Τμήματα μιας Πτυχιακής

Η πτυχιακή περιλαμβάνει τα ακόλουθα υλικά και τμήματα, με την σειρά που αναφέρονται: Σελίδα Τίτλου Περίληψη Περιεχόμενα Λίστα πινάκων (αν υπάρχουν) Λίστα Εικόνων (αν υπάρχουν) Λίστα άλλου είδους υλικών: φωτογραφίες, χάρτες, κτλ. (αν υπάρχουν) Ευχαριστίες (αν υπάρχουν) Σώμα κειμένου (Δευτερογενής/ … Continue reading

Posted in Γενικά | Tagged , , , , | Leave a comment

Πτυχιακή Εργασία: Πού να επικεντρωθούμε

Το είδος του θέματος που επιλέγετε θα εξαρτηθεί μερικώς από εσάς, τις συμβουλές του καθηγητή σας και τις συνθήκες στις οποίες βρίσκεστε. Αν εργάζεστε σε εταιρεία ο άμεσος προϊστάμενός σας ή κάποιος ανώτερος στην εταιρεία σας, μπορεί να έχει σημαντικές … Continue reading

Posted in Γενικά | Tagged , , , , | Leave a comment