Category Archives: Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Αυτισμός

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η παρατήρηση του Jake ενός παιδιού με αυτισμό.  Ο αυτισμός είναι μια διάχυτη ή καθολική αναπτυξιακή διαταραχή καθώς επηρεάζει πολλές περιοχές ανάπτυξης της ζωής του ατόμου (Τσιμπιδάκη, 2015 ; Στασινός, 2013 ; Happé, 2003, Κάκουρος & … Continue reading

Posted in Ανθρωπιστικές Επιστήμες | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Tατουάζ

Η δερματοστιξία (ή κοινώς τατουάζ) εντοπίζεται ως ένα κοινωνικό φαινόμενο, πριν από πολλά χιλιάδες χρόνια, σε διάφορες φυλές και θρησκευτικές τελετουργίες. Συνεπώς, μέσα από το πέρας αυτών των ετών, το τατουάζ φαίνεται να έχει μία άρρηκτη σύνδεση με τη συλλογική … Continue reading

Posted in Ανθρωπιστικές Επιστήμες | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Μήπως να αλλάξουμε τον τρόπο που διδάσκουμε τα αρχαία ελληνικά από μετάφραση;

Η σύγχρονη διδακτική των Αρχαίων Ελληνικών από μετάφραση καλεί τους εκπαιδευτικούς να ενορχηστρώσουν μία ενδιαφέρουσα διδασκαλία βάσει ενός κοντρουκτιβιστικού πλαισίου αναφοράς (Φρυδάκη, 2009). Παρόλα αυτά, κάθε άλλο παρά σύγχρονη μπορεί να χαρακτηριστεί η εκπαιδευτική πράξη του κλάδου των φιλολόγων, δεδομένου … Continue reading

Posted in Ανθρωπιστικές Επιστήμες | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΩΣ ΟΧΥΡΟ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

“Η τρομοκρατία( terrorism), αν και δεν υπάρχει διεθνώς συμφωνημένος ορισμός γενικά αποτελεί τη “συστηματική” χρήση, η την απειλή χρήσης, βίας που συμβαίνει πάντα ως αντίδραση, ή άσκηση πίεσης, από οργανωμένες ομάδες, με πολιτικά, θρησκευτικά ή άλλα ιδεολογικά κίνητρα (ως υπόβαθρο … Continue reading

Posted in Ανθρωπιστικές Επιστήμες | Tagged , , , , , | Leave a comment

Τα εθνικά μουσεία

Τα εθνικά μουσεία υπήρξαν εξαρχής επινόηση ευρωπαϊκή, με σκοπό την οργάνωση και την παρουσίαση της ιστορικής γνώσης μέσα σε ένα συμβολικό περιβάλλον που θα επέτρεπε τη συγκρότηση και τη σταθεροποίηση της εθνικής ταυτότητας. Οι τρόποι με τους οποίους η ιστορία … Continue reading

Posted in Ανθρωπιστικές Επιστήμες | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Άρθρο σχετικά με τον αυτισμό και την επιρροή που ασκεί στην οικογένεια

Ένα παιδί καθώς μεγαλώνει αλληλεπιδρά, ζει και δραστηριοποιείται μέσα σε τρία βασικά υποσυστήματα: την οικογένεια, το σχολείο και την κοινωνία (Χρηστάκης, 2011, σ. 53). Η αλληλεπίδραση αυτή επηρεάζει σημαντικά την ανάπτυξη του παιδιού, καθώς και το χαρακτήρα και την προσωπικότητά … Continue reading

Posted in Ανθρωπιστικές Επιστήμες | Tagged , , , , | Leave a comment

Επικοινωνιακή προσέγγιση

Είναι γνωστό πως μέχρι το 1976 στην Ελλάδα το θέμα της γλωσσικής εκπαίδευσης αντιμετωπιζόταν με τους όρους που είχε διαμορφώσει η διαμάχη γύρω από το γλωσσικό ζήτημα. Η θέση της αρχαίας  ελληνικής γλώσσας στο σχολείο και η διδασκαλία της ήταν … Continue reading

Posted in Ανθρωπιστικές Επιστήμες | Leave a comment

Τρόποι ‘παραγωγής’ εμπειρικού υλικού

Η έρευνα που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας είναι ποιοτική. Σύμφωνα με τον Ζαφειρόπουλο (2005:160)  η ποιοτική έρευνα πραγματοποιείται  συνήθως στους φυσικούς χώρους, στους οποίους συμβαίνει το υπό παρατήρηση φαινόμενο, αντανακλώντας τα προβλήματα, τις ιδιαιτερότητες και τις συνθήκες … Continue reading

Posted in Ανθρωπιστικές Επιστήμες | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Προτάσεις για τη διδακτική της Ιστορίας

Η ιστορία ως εκ της φύσεως του υλικού που διαπραγματεύεται έχει ανάγκη από ποικίλες διδακτικές μεθόδους.  Καθώς δεν είναι τόσο απλό να κατανοήσουν οι μαθητές την έννοια του παρελθόντος. Από έρευνες που έχουν γίνει στα κράτη του δυτικού κόσμου φαίνεται … Continue reading

Posted in Ανθρωπιστικές Επιστήμες | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

H ευτυχία στη σύγχρονη εποχή

H ευτυχία στη σύγχρονη εποχή αποτελεί μια από τις θεμελιώδες  αξίες της Δυτικής κοινωνίας.  Είναι μια αξία που επιδιώκουν οι άνθρωποι να πετύχουν σε ατομικό επίπεδο αλλά και αποτελεί μια αξία που μπορεί να εντοπιστεί και σε άλλες δομές της … Continue reading

Posted in Ανθρωπιστικές Επιστήμες | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment