Category Archives: Περιβάλλον

Μηχανισμοί απομάκρυνσης αζώτου στα Συστήματα Βραδείας Εφαρμογής – Η πρόσληψη από τα φυτά

Η πρόσληψη θρεπτικών από τα φυτά και η αποθήκευση τους στην υπέργεια βιομάζα αποτελεί ένα από τους βασικούς μηχανισμούς απομάκρυνσης αζώτου (Ν) στα Συστήματα Βραδείας Εφαρμογής (ΣΒΕ) σε συνδυασμό με τη συγκομιδή της βιομάζας. Έχει αναφερθεί ανάκτηση έως και 650 … Continue reading

Posted in Περιβάλλον | Tagged , , , , | Leave a comment

Επίδραση ιχθυοκαλλιεργειών σολωμού σε άγριους πληθυσμούς, παρακολούθηση με τεχνικές DNA

Ο σολωμός (Salmo salar L.) ανήκει στην οικογένεια Salmonidae, φτάνει τα 150cm μήκος και περίπου τα 45kg βάρος (Froese and Pauly, 2014, FishBase). Ζει κυρίως στο Βόρειο Ατλαντικό και σε ποτάμια που εκβάλλουν σε αυτόν καθώς έχει προτίμηση στα κρύα … Continue reading

Posted in Περιβάλλον | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Άρθρο για την σημασία μελέτης του Διοξειδίου του Θείου στην Ατμόσφαιρα

Το διοξειδίου το θείου είναι άχρωμο αέριο το οποίο είναι άοσμο σε χαμηλές συγκεντρώσεις , μόλις που γίνεται αντιληπτό  ενώ εμφανίζει έντονη ερεθιστική οσμή σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις . Παρουσιάζει επίσης μεγάλη διαλυτότητα στο νερό. Το διοξειδίου του θείου έχει … Continue reading

Posted in Περιβάλλον | Tagged , , , , , | Leave a comment

natural wetlands

The initial use of natural wetlands for treatment of wastewater has been practiced for several decades in the past (Vymazal, 2011). Since the 1950s, the wetland technology emerged and the use of controlled wetland environments for wastewater treatment was developed. … Continue reading

Posted in Περιβάλλον | Tagged , , , , , | Leave a comment

Η ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη

Τα τοπία αποτελούν το σύνολο των φυσικών πόρων, οι οποίοι έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό, την ανθρώπινη αντίληψη, τα οικοσυστήματα, τη φωτογραφική τοπογραφία, τη δημιουργία χαρτών[1]. Συνδυάζουν τα ορατά στοιχεία μιας περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών χαρακτηριστικών όπως η μορφολογία … Continue reading

Posted in Περιβάλλον | Tagged , , , , , | Leave a comment

α-Si modules manufacturing Process (tandem structure)

Α-Si solar cell technology is very different from crystalline silicon technology, since most of these cells consist of a very thin layer of non-crystalline material. Large cell production and low requirements in cell material, has as a result low energy … Continue reading

Posted in Περιβάλλον | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

     Σχεδόν ταυτόχρονα με την εμφάνιση του ανθρώπου στη γη, δημιουργήθηκε η ανάγκη για χρήση ενεργειακών πηγών. Από την πρώτη φωτιά των πρωτόγονων ανθρώπων, μέχρι τα σύγχρονα πυρηνικά εργοστάσια, συναντάται η ενέργεια σε κάθε της μορφή. Οι κυρίαρχες κατηγορίες ενεργειακής … Continue reading

Posted in Περιβάλλον | Tagged , , , , , , | Leave a comment

ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΠΟ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΡΜ10 ΚΑΙ ΡΜ2,5

Τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερο βάρος έχει δοθεί στη μελέτη και τον έλεγχο των σωματιδίων ΡΜ10 και ΡΜ2,5 καθώς έχει διαπιστωθεί πως είναι εξαιρετικά επιβλαβής ρύπος τόσο για την υγεία μας όσο και το υπόλοιπο περιβάλλον. Παρά το γεγονός ότι μερικές … Continue reading

Posted in Περιβάλλον | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες. Αλήθειες κ ψέματα

Περίπου από τη δεκαετία του 1980 έχει ξεσπάσει η διαμάχη σε σχέση με τους κινδύνους που συνδέονται με τους Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς (Genetically Modified Organisms – GMOs), η οποία τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αρκετά έντονη.  Χαρακτηριστικό είναι ότι το … Continue reading

Posted in Περιβάλλον | Tagged , , , , , | Leave a comment

Κομποστοποίηση

Με τον όρο κομποστοποίηση περιγράφεται η βιολογική οξειδωτική διαδικασία αποικοδόμησης και σταθεροποίησης οργανικών υλικών, κάτω από τις φυσικές και χημικές εκείνες συνθήκες που ευνοούν τη διαδοχή συγκεκριμένων θερμόφιλων, θερμοανθεκτικών και μεσόφιλων μικροβιακών πληθυσμών. Ο τελικός σκοπός της διαδικασίας είναι η … Continue reading

Posted in Περιβάλλον | Tagged , , , , | Leave a comment