Tag Archives: Κοινωνιολογία

Tατουάζ

Η δερματοστιξία (ή κοινώς τατουάζ) εντοπίζεται ως ένα κοινωνικό φαινόμενο, πριν από πολλά χιλιάδες χρόνια, σε διάφορες φυλές και θρησκευτικές τελετουργίες. Συνεπώς, μέσα από το πέρας αυτών των ετών, το τατουάζ φαίνεται να έχει μία άρρηκτη σύνδεση με τη συλλογική … Continue reading

Posted in Ανθρωπιστικές Επιστήμες | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Μήπως να αλλάξουμε τον τρόπο που διδάσκουμε τα αρχαία ελληνικά από μετάφραση;

Η σύγχρονη διδακτική των Αρχαίων Ελληνικών από μετάφραση καλεί τους εκπαιδευτικούς να ενορχηστρώσουν μία ενδιαφέρουσα διδασκαλία βάσει ενός κοντρουκτιβιστικού πλαισίου αναφοράς (Φρυδάκη, 2009). Παρόλα αυτά, κάθε άλλο παρά σύγχρονη μπορεί να χαρακτηριστεί η εκπαιδευτική πράξη του κλάδου των φιλολόγων, δεδομένου … Continue reading

Posted in Ανθρωπιστικές Επιστήμες | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Τα στερεότυπα των σχολικών εγχειριδίων στα μαθήματα των Κοινωνικών επιστημών

Χιλιάδες χρόνια τώρα, σε όλα τα μήκη του κόσμου, σε όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες, η εκπαίδευση ως θεσμός, στοχοθεσία αλλά και μεθοδολογία διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο για την εξέλιξη του ανθρώπου (Γκασούκα,1998). Με τον όρο εκπαίδευση εννοεί κανείς όχι μόνο τη … Continue reading

Posted in Κοινωνιολογία | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Καρκίνος και Πνευματικότητα

Η πνευματικότητα φαίνεται να αποτελεί ένα σημαντικό στοιχειό για τον τρόπο με τον οποίο οι ασθενείς με καρκίνο αντιμετωπίζουν την ασθένεια τους. Τα επίπεδα πνευματικότητας και πνευματικής ευημερίας σχετίζονται με την ποιότητα ζωής των ασθενών με καρκίνο (Peteet & Balboni, … Continue reading

Posted in Υγεία | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΩΣ ΟΧΥΡΟ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

“Η τρομοκρατία( terrorism), αν και δεν υπάρχει διεθνώς συμφωνημένος ορισμός γενικά αποτελεί τη “συστηματική” χρήση, η την απειλή χρήσης, βίας που συμβαίνει πάντα ως αντίδραση, ή άσκηση πίεσης, από οργανωμένες ομάδες, με πολιτικά, θρησκευτικά ή άλλα ιδεολογικά κίνητρα (ως υπόβαθρο … Continue reading

Posted in Ανθρωπιστικές Επιστήμες | Tagged , , , , , | Leave a comment

Τα εθνικά μουσεία

Τα εθνικά μουσεία υπήρξαν εξαρχής επινόηση ευρωπαϊκή, με σκοπό την οργάνωση και την παρουσίαση της ιστορικής γνώσης μέσα σε ένα συμβολικό περιβάλλον που θα επέτρεπε τη συγκρότηση και τη σταθεροποίηση της εθνικής ταυτότητας. Οι τρόποι με τους οποίους η ιστορία … Continue reading

Posted in Ανθρωπιστικές Επιστήμες | Tagged , , , , , , | Leave a comment

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟ

Με τη δημιουργία του υπουργείου Γεωργίας, το 1917, εγκαινιάζεται μια περίοδος κρατικού παρεμβατισμού στα ζητήματα της αγροτικής οικονομίας. Διστακτικά στην αρχή, αλλά στη συνέχεια όλο και περισσότερο, η παρέμβαση αυτή διευρύνεται με τη δημιουργία φορέων που στοχεύουν στον κεντρικό έλεγχο … Continue reading

Posted in Οικονομικά | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΟΡΙΣΜΟΙ

Είναι αξιοσημείωτο ότι η επιστήμη της Κοινωνιολογίας παρόλο που έχει αναλύσει εκτενώς τις έννοιες των κοινωνικών ομάδων, των τάξεων και των θεσμών, σπάνια έχει ασχοληθεί με τον όρο άτομο, του οποίου την ανάλυση άφηνε συνήθως στις επιστήμες της βιολογίας, της … Continue reading

Posted in Κοινωνιολογία | Tagged , , , , , | Leave a comment

Τρόποι ‘παραγωγής’ εμπειρικού υλικού

Η έρευνα που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας είναι ποιοτική. Σύμφωνα με τον Ζαφειρόπουλο (2005:160)  η ποιοτική έρευνα πραγματοποιείται  συνήθως στους φυσικούς χώρους, στους οποίους συμβαίνει το υπό παρατήρηση φαινόμενο, αντανακλώντας τα προβλήματα, τις ιδιαιτερότητες και τις συνθήκες … Continue reading

Posted in Ανθρωπιστικές Επιστήμες | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρέπει πρώτα απ’ όλα να ορίσουμε μερικές βασικές έννοιες, ιδιαίτερα τις έννοιες της οικογένειας, της συγγένειας και του γάμου. Μία οικογένεια είναι μία ομάδα προσώπων συνδεόμενων άμεσα με σχέσεις συγγένειας, τα ενήλικα μέλη της οποίας αναλαμβάνουν την ευθύνη της ανατροφής … Continue reading

Posted in Κοινωνιολογία | Tagged , , , , , | Leave a comment