Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Οφέλη και περιορισμοί

Ηλεκτρονικό εμπόριο είναι η χρήση του ίντερνετ για επιχειρηματικές και εμπορικές συναλλαγές με ψηφιακές δυνατότητες που διεξάγονται μεταξύ οργανισμών και
ιδιωτών αλλά και εσωτερικά σε οργανισμούς. Στην ουσία το ηλεκτρονικό εμπόριο
είναι η αγοραπωλησία αγαθών και υπηρεσιών μέσω διαδικτύου. ( Laudon, Κ. (2014),
«Ηλεκτρονικό εμπόριο», σελ.10, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα)
Μία επιχείρηση μπορεί να τοποθετήσει τα προϊόντα της σε μία ιστοσελίδα έτσι ώστε
να γίνουν γνωστά στους καταναλωτές αλλά και να πωλούνται σε αυτούς μέσω του
ηλεκτρονικού καταστήματος. Κάποιες από τις λειτουργίες των ηλεκτρονικών
καταστημάτων που αφορούν τους καταναλωτές και τους εμπόρους είναι η
ηλεκτρονική προβολή και διαφήμιση, η ηλεκτρονική παραγγελία, η ηλεκτρονική
τιμολόγηση, η ηλεκτρονική πληρωμή, το ηλεκτρονικό πορτοφόλι και ο έλεγχος
αποθεμάτων.
Το κυριότερο όφελος του ηλεκτρονικού εμπορίου για τις επιχειρήσεις είναι ότι κάθε
επιχείρηση που έχει ηλεκτρονικό κατάστημα μπορεί να αποκτήσει πελάτες που είναι
πολύ μακριά από την έδρα της. Στην ουσία είναι σαν να έχει υποκαταστήματα σε
πολλά σημεία της γης, φυσικά με πολύ χαμηλότερο κόστος. Επίσης μέσω των
ηλεκτρονικών συναλλαγών με τους καταναλωτές, η επιχείρηση μπορεί να αποκτήσει
χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις τους και έτσι να σχεδιάζει
προϊόντα που θα ικανοποιούν τις ανάγκες τους. Έχοντας μια επιχείρηση ηλεκτρονικό
κατάστημα γίνεται πιο ανταγωνιστική δεδομένου ότι τελευταία οι εμπορικές
δραστηριότητες γίνονται αρκετές φορές μέσω διαδικτύου. (Laudon, Κ. (2014),
«Ηλεκτρονικό εμπόριο», σελ.10, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα)

Είναι γεγονός, ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο εκτός των ωφελειών, που αναφέραμε
παραπάνω εμφανίζει και μια σειρά από περιορισμούς, οι οποίοι επηρεάζουν
σημαντικά την επιτυχία του. Ένα σημαντικό μειονέκτημα είναι η έλλειψη
παγκοσμίως αποδεκτών προτύπων σε θέματα ποιότητας, ασφάλειας και αξιοπιστίας.
Επιπροσθέτως υπάρχουν δυσκολίες ολοκλήρωσης του Internet και του λογισμικού
ηλεκτρονικού εμπορίου με ορισμένες υπάρχουσες εφαρμογές και βάσης δεδομένων
(ειδικά κληρονομημένες).
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι παράγοντες που αποτρέπουν τους χρήστες να
χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για τις συναλλαγές τους. Για παράδειγμα τα προβλήματα
ασφάλειας και διασφάλισης απορρήτου αποτρέπουν τους χρήστες από αγορές καθώς
οι άνθρωποι δεν εμπιστεύονται ακόμη τις απρόσωπες συναλλαγές και τις συναλλαγές
που γίνονται χωρίς ανταλλαγή χαρτιών. Επίσης ορισμένοι πελάτες θέλουν να πιάνουν
και να βλέπουν τα προϊόντα και αντιστέκονται στην αλλαγή από ένα πραγματικό σε
ένα εικονικό κατάστημα. Τέλος, πολλά νομικά θέματα και θέματα δημόσιας
πολιτικής, περιλαμβανόμενης και της φορολόγησης, δεν έχουν επιλυθεί ακόμη αλλά
και κάποιες εθνικές και διεθνείς κυβερνητικές ρυθμίσεις μερικές φορές δυσκολεύουν
τις συναλλαγές.

This entry was posted in Marketing assignments and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *