Εργασία Στατιστικής

1o )έλεγχος ανεξαρτησίας μεταξύ δύο μεταβλητών σε επίπεδο σημαντικότητας 5%
Έλεγχος διαδοχών (επίπεδα)
Αριθμός διαδοχών (R) στην μεταβλητή ‘X1’ = 56
Υπό τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας και ίση πιθανότητα θετικών
και αρνητικών τιμών, η R ακολουθεί την N(138, 8,26136)
z-score = -9,92573, με δίπλευρη p-τιμή 3,21735e-023
Με βάσει τη τιμή p-value κρίνεται αν αυτό που παρατηρείται στο δείγμα είναι στατιστικά
σημαντικό ή όχι και κατά συνέπεια αν η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται ή δεν
απορρίπτεται. Ορίζεται ως παρατηρούμενο επίπεδο σημαντικότητας ή τιμή πιθανότητας ή
p-τιμή ,την πιθανότητα ή στατιστική συνάρτηση ελέγχου να πάρει μία τιμή τόσο ακραία ή
περισσότερο ακραία από αυτήν που πήρε για το συγκεκριμένο δείγμα, κάτω από την
μηδενική υπόθεση.
Προκύπτει p-value= 3,21735 e-023<0,05 ένδειξη ότι μπορώ να απορρίψω την μηδενική
υπόθεση. Το p-value είναι στατιστικά σημαντικό.
Έλεγχος διαδοχών (επίπεδα)
Αριθμός διαδοχών (R) στην μεταβλητή ‘X2’ = 55
Υπό τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας και ίση πιθανότητα θετικών
και αρνητικών τιμών, η R ακολουθεί την N(138, 8,26136)
z-score = -10,0468, με δίπλευρη p-τιμή 9,49212e-024
Με βάσει τη τιμή p-value κρίνεται αν αυτό που παρατηρείται στο δείγμα είναι στατιστικά
σημαντικό ή όχι και κατά συνέπεια αν η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται ή δεν
απορρίπτεται. Προκύπτει p-value= 9,49212e-024<0,05 ένδειξη ότι μπορώ να απορρίψω την
μηδενική υπόθεση .Το p-value είναι στατιστικά σημαντικό.

Για τις μεταβλητές ‘X1’ και ‘X2’
Kendall’s t au = 0,02788770
Υπό την μηδενική υπόθεση της μη-συσχέτισης:
z-score = 0,687361, με δίπλευρη p-τιμή 0,4919
Στον παραπάνω έλεγχο ,προκύπτει ότι p-value= 0,4919>0,05 ένδειξη ότι δεν μπορώ να
απορρίψω την μηδενική υπόθεση. Άρα το p-value δεν είναι στατιστικά σημαντικό

This entry was posted in Στατιστική and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *