Απόσπασμα από διατριβή

Στην Θεσσαλία, Β.Δ. της Λάρισας εκτείνεται μία Νεογενής ιζηματογενής λεκάνη που περικλείει σημαντικά αποθέματα αργιλώδους διατομίτη (KOUKOUZAS, 2007). Αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα των ιζηματογενών πετρωμάτων του Ανω Μειοκαίνου της λεκάνης του Σαραντάπορου
Ελασσόνας που είναι μέρος της ευρύτερης αλυσίδας λιμναίων λεκανών με Β.Δ.-Ν.Α.
προσανατολισμό και εκτείνεται από την νοτιότερη Γιουγκοσλαβία μέχρι την κεντρική Ελλάδα (STAMATAKIS, KOUKOUZAS, 2001). Τα κυριότερα ορυκτά που απαντώνται στην περιοχή της Ελασσόνας περιλαμβάνουν άμορφο πυρίτιο με την μορφή οπαλίου-Α βιογενούς προελεύσεως που προέρχεται από κελύφη διατόμων. Επίσης περιέχονται μικρά ποσοστά χαλαζία και αστρίων ενώ απουσιάζουν τα ανθρακικά ορυκτά. Από τα αργιλοπυριτικά ορυκτά απαντώνται αυτά της ομάδας των διογκωμένων αργίλων (σμεκτίτης και βερμικουλίτης) και συνοδεύονται από ιλλίτη και χλωρίτη.
Τα δείγματα συλλέχθηκαν από περιοχές που συνόρευαν με τα χωριά Γιαννωτά από την
ανατολική πλευρά της λεκάνης και Λυκούδι από τη Ν.Α. πλευρά της. Το πάχος της εμφάνισης στα Γιαννωτά ήταν ~5m ενώ στο Λυκούδι ~30m (FRAGOULIS, 2005). Εκτός του πυριτίου, χαρακτηρίζονταν από υψηλά ποσοστά Al 2 O 3 λόγω της παρουσίας αργίλων και επίσης από χαμηλά ποσοστά ασβεστίου. Σε προηγούμενες μελέτες δείγματα από τις ίδιες περιοχές είχαν χρησιμοποιηθεί για την εργαστηριακή παραγωγή εργαστηριακών τσιμέντων αλλά και ελαφροβαρών αδρανών με ικανοποιητικά αποτελέσματα (FRAGOULIS, 2004). Ενα επιπλέον δείγμα διατομίτη συλλέχθηκε από την περιοχή Β.Δ. των Γιαννωτών.
………
Βιβλιογραφικές αναφορές και διαμόρφωσή έγιναν καθ΄υπόδειξη του επιβλέποντος
καθηγητού
STAMATAKIS, M. and KOUKOUZAS, N. (2001). The occurrence of phosphate minerals in
lacustrine clayey diatomite deposits, Thessaly, Central Greece. Sedimentary Geology, 139, pp. 33-47.
Κατηγορία
Εργασίες σε Θετικές Επιστήμες

This entry was posted in Γεωλογία and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *