Προτάσεις σε επίπεδο τουριστικών επιχειρήσεων

Με το παρόν άρθρο θα παρουσιάσουμε, σε γενικές γραμμές, ορισμένες προτάσεις που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο σκέψης και διαλόγου, μεταξύ όλων των αρμόδιων φορέων (δημόσιων και ιδιωτικών) του τουριστικού κλάδου της Ελλάδος. Ο τουρισμός στην Ελλάδα καταλαμβάνει μια πολύ ξεχωριστή θέση στην οικονομία και γενικότερα στην κοινωνία της. Εντούτοις, πολλές φορές η αντιμετώπιση της ανάπτυξής του, από τις εκάστοτε πολιτικές και όχι μόνο εξουσίες, κάθε άλλο παρά η ενδεδειγμένη ήταν. Αυτό συμβαίνει, διότι η πολιτική της τουριστικής ανάπτυξης που εφαρμόστηκε, υπήρξε αποσπασματική και απρογραμμάτιστη. Το μερίδιο της ευθύνης για αυτή τη δυσλειτουργία μοιράζεται, όχι ισόποσα, ανάμεσα στους δημόσιους και τους ιδιωτικούς φορείς αυτού του τόπου.

 

Οι προτάσεις που διατυπώνονται σε επίπεδο τουριστικών επιχειρήσεων (ιδιωτικός τομέας), είναι οι εξής :

 1. Ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος (προσφερόμενων υπηρεσιών), σε όλο το μήκος της τουριστικής αλυσίδας.
 2. Εκσυγχρονισμός της τουριστικής υποδομής και ανωδομής, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, με στόχο την προσέλκυση τουριστών υψηλής εισοδηματικής τάξης και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Οι στόχοι αυτοί μπορεί να επιτευχθούν μέσω της:

ü      δημιουργίας ειδικών εγκαταστάσεων (συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, μαρίνες κλπ.), που θα βοηθήσουν στη διαφοροποίηση του τουριστικού μας προϊόντος.

ü      ποιοτικής βελτίωσης της υφιστάμενης προσφοράς σε κλίνες, με την αναβάθμιση των υπαρχόντων και την κατάταξή τους σε ανώτερες κατηγορίες (όπου είναι εφικτό) και με τη δημιουργία κλινών υψηλών κατηγοριών, μεμονωμένα ή σε οργανωμένη βάση, σε περιοχές που δεν έχουν αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές τους ως τουριστικοί προορισμοί.

 1. Συνεχής εκπαίδευση όλων των ασχολούμενων με τον τουρισμό, με στόχο όχι μόνο την επαγγελματική προσέγγιση και διαχείριση των προβλημάτων, αλλά και την απόκτηση επαγγελματικής συνείδησης.
 2. Αξιοποίηση των σύγχρονων μεθόδων marketing, το οποίο αποτελεί και πολύ σημαντικό παράγοντα για την προσέλκυση του υποψήφιου τουρίστα.
 3. Δημιουργία στρατηγικών συμμαχιών μεταξύ των τουριστικών επιχειρήσεων, με στόχο τη βελτίωση των οικονομικών τους μεγεθών σε τομείς όπως οι προμήθειες και το marketing.
 4. Αύξηση του μέσου μεγέθους της ελληνικής τουριστικής επιχείρησης, μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων,  με στόχο την επίτευξη οικονομιών κλίμακας.
 5. Η αύξηση των χρηματοδοτικών πόρων των ιδιωτικών φορέων θα επιτρέψει, το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.
 6. Σωστή και έγκαιρη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών που υιοθετούνται από τις τουριστικές επιχειρήσεις, έτσι ώστε να βελτιωθεί αλλά και να προωθηθεί το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν.

 

Σε ότι αφορά την πολιτεία (δημόσιος τομέας), οι προτάσεις που διατυπώνονται είναι οι ακόλουθες:

 1. Ποιοτική αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης προγραμμάτων σε διάφορες τουριστικές περιοχές (μελέτη βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, μελέτη marketing κλπ.).
 2. Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού (ιαματικός, θρησκευτικός, επαγγελματικός κλπ.), με στόχο την αύξηση των εισροών αλλά και την προσέλκυση επισκεπτών υψηλότερης ποιότητας.
 3. Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου με παράλληλη ανάπτυξη των προαναφερθέντων μορφών τουρισμού. Η στρατηγική αυτή ενδέχεται να αυξήσει τη ζήτηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, στις περιόδους που υπάρχει χαμηλή κίνηση.
 4. Βελτίωση των βασικών έργων υποδομής.
 5. Διαφύλαξη και προστασία των φυσικών και πολιτιστικών πόρων (νερό, αέρας, παραδόσεις, πολιτιστική κληρονομιά κλπ.).
 6. Στήριξη της εκπαίδευσης, μέσω της δημιουργίας και εφαρμογής προγραμμάτων επιμόρφωσης. Ο στόχος εδώ είναι ο εμπλουτισμός των γνώσεων και η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών.
 7. Η ανάπτυξη νέων τουριστικών προϊόντων μπορεί να επιτευχθεί, με σωστή οργάνωση (καθαρή διατύπωση του στόχου, συντονισμός ενεργειών από έναν υπεύθυνο), με τη χρήση τεχνογνωσίας (συνεργασία με εξειδικευμένους συνεργάτες) και με επαρκή χρηματοδότηση (πόροι για την αρχική επένδυση, συνεργασία με τράπεζες).
 8. Αναδιοργάνωση του Ε.Ο.Τ. και όλων των δημόσιων φορέων του τουρισμού, σε όλες τις βαθμίδες, σύμφωνα με τα σύγχρονα και διεθνή πρότυπα, ώστε να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα συνεννόησης για το ποιος παίρνει αποφάσεις και ασκεί τουριστική πολιτική στην Ελλάδα.
 9. Καταπολέμηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, που λειτουργούν αποτρεπτικά στις όποιες, ιδιωτικές, προσπάθειες ανάληψης επενδυτικών πρωτοβουλιών.

 

 

This entry was posted in Τουρισμός and tagged , , . Bookmark the permalink.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *