Ο ΧΡΟΝΙΟΣ ΠΌΝΟΣ ΣΤΟΝ ΑΥΧΕΝΑ: ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ, ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ, ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Γενικότερα, ο πόνος στον αυχένα ορίζεται ως μια μη ευχάριστη αίσθηση που σχετίζεται με πραγματική ή πιθανή βλάβη των ιστών στην περιοχή αυτή (Cuhna et al, 2008; Häkkinen et al, 2007). Σύμφωνα με τον ορισμό, ο χρόνιος πόνος στον αυχένα είναι εκείνος που επιμένει για χρονικό διάστημα πέρα των τριών μηνών, με αποτέλεσμα η αισθητική διαδικασία στην περιοχή αυτή να γίνεται μη φυσιολογική και να παρατηρούνται μεγάλες αλλαγές του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (Κ.Ν.Σ.) σε ότι αφορά τον πόνο και τον κινητικό έλεγχο (Cuhna et al, 2008; Häkkinen et al, 2007; Vonk et al, 2004; Ylinen et al, 2006).

Τα ποσοστά του χρόνιου πόνου στον αυχένα είναι εντυπωσιακά. Το 54% του γενικού πληθυσμού του Καναδά εμφανίζει χρόνιο πόνο στον αυχένα (Andersen et al, 2008), ενώ στον σουηδικό πληθυσμό, το 18,5% των γυναικών και το 13,2% των ανδρών εμφανίζουν πόνο στον αυχένα για διάστημα περισσότερο των 6 μηνών (Vernon et al, 2007). Ο χρόνιος πόνος στον αυχένα είναι πιο συχνός στις γυναίκες σε ποσοστό 10%-15% από ότι στους άνδρες  (Madson et al, 2010), γιατί στις γυναίκες φαίνεται ότι η δύναμη των αυχενικών μυών είναι μικρότερη από εκείνη των ανδρών, με αποτέλεσμα να οδηγούνται σε σύνδρομα μυϊκής κόπωσης, με συνέπεια την χρονιότητα (Ylinen et al, 2007).

Μέχρι στιγμής λοιπόν, δεν υπάρχει πλήρη εξήγηση για το τι προκαλεί αυτή την διαφορά, όμως φαίνεται ότι η εξήγηση είναι πολυπαραγοντική και εμπεριέχει φυσιολογικούς (υποδόριο λίπος, μέγεθος μυών), πολιτισμικούς και ψυχολογικούς παράγοντες (Binderup et al, 2010). Επίσης, παρουσιάζεται ιδιαίτερα στην παραγωγική ηλικία και σε πολλούς επαγγγελματίες, ιδιαίτερα σε εκείνους που επιτελούν δουλειά γραφείου (Lansinger et al, 2007).

Ο μηχανισμός της παθοφυσιολογίας δεν είναι ξεκάθαρος, επειδή είναι λίγες οι περιπτώσεις, όπου σχετίζεται ο τραυματισμός ή η οξεία εκφυλιστική κατάσταση με την παραγωγική ηλικία (Ylinen et al, 2006). Οι υπάλληλοι γραφείου υποβάλλονται σε μονότονη και επαναλαμβανόμενη εργασία και δέχονται συνέχεια παρατεταμένα μικρής έντασης φορτία με αποτέλεσμα το μυϊκό σύστημα να βρίσκεται σε συνεχή σύσπαση (Andersen et al, 2010). Λόγω της παρατεταμένης μυϊκής ισομετρικής σύσπασης και της ανικανότητας πλήρους αποκατάστασης των μυών, ο μυϊκός ιστός μπορεί να οδηγηθεί σε μορφολογικές αλλαγές δηλαδή ένα κομμάτι του να μην είναι ικανό να συσπαστεί (Nielsen et al, 2010).

Τα συμπτώματα  εμφανίζονται με εξάρσεις και υφέσεις (εξάρσεις το φθινόπωρο και υφέσεις την άνοιξη) (Ylinen et al, 2006). Ο χρόνιος πόνος στον αυχένα εμφανίζεται ως συναίσθημα υπεραλγίας κατά την ψηλάφιση του δέρματος, των συνδέσμων και των μυών σε παθητικές και ενεργητικές κινήσεις (Cuhna et al, 2008). Ακόμα, τα άτομα που εμφανίζουν πόνο στον αυχένα χαρακτηρίζονται από την απώλεια της δύναμης και της αντοχής των αυχενικών μυών (Bahat et al, 2010).

Επιπρόσθετα, ο πόνος μπορεί να οδηγήσει στην αποφυγή δουλειάς και/ή άσκησης και επομένως μείωση της λειτουργικής ικανότητας, με συνέπεια την περαιτέρω μυϊκή αδυναμία. Ακόμα, σημαντική είναι η μείωση των φυσιολογκών κινήσεων του αυχένα (Bahat et al, 2010). Εξίσου σημαντικές κρίνονται οι αισθητικοκινητικές αλλαγές (Hoving et al, 2002), ο ελλειπής έλεγχος θέσης, ο μη φυσιολογικός έλεγχος της στάσης του αυχένα κατά την κινητοποίηση και οι αλλαγές στα πρότυπα κίνησης (Jull et al, 2007).

Τέλος, η διάγνωση μέσω της κλινικής αξιολόγησης είναι προβληματική, επειδή τα σημεία και τα συμπτώματα συχνά είναι μη συγκεκριμένα με φτωχή παραγωγικότητα (Griffiths et al, 2009). Οι διαγνωστικές μέθοδοι είναι η ακτινογραφία και η μαγνητική τομογραφία, χωρίς όμως να διαφωτίζουν και αυτές το αίτιο του πόνου (Ylinen et al, 2006).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Andersen, L.L., Andersen, C.H., Zebis, M.K., Nielsen, P.K., Søgaard, K. & Sjøgaard, G.  (2008). Effect of physical training of function of chronically painful muscles: A randomized controlled trial. Journal of Applied Physiology, 105, 1796-1801.

Andersen, L.L., Christensen, B.K., Holtermann, A., Poulsen, M.O., Sjøgaard, G., Pedersen, T.M. & Hansen, A.E. (2010). Effect of physical exercise interventions on musculoskeletal pain in all body regions among office workers: Α one-year randomized controlled trial. Manual Therapy, 15, 100-104.

Bahat, S.H., Weiss, L.P. & Laufer, Y. (2010). The effect of neck pain on cervical kinematics, as assessed in a virtual environment. Archives of  Physical  Medicine and  Rehabilitation,
91, 1884-1890.

Binderup, T.A., Arendt-Nielsen, L. &  Madeleine, P. (2010). Pressure pain sensitivity maps of the neck-shoulder and low back regions in men and women. BMC Musculoskeletal Disorders, 11, 234-241.

Cuhna, A.C.V., Burke, T.N., França, F.J.R. & Marques, A.P. (2008). Effect of global posture reeducation and of static stretching on pain, range of motion, and quality of life in women with chronic neck pain: A randomized clinical trial. Clinics, 63, 763-770.

Griffiths, C., Dziedzic, K., Waterfield J. & Sim, J. (2009). Effectiveness of specific neck
stabilization exercises or a general neck exercise program for chronic neck disorders: A randomized controlled trial. The Journal of Rheumatology, 36, 390-397.

Häkkinen, A., Salo, P., Tarvainen, U., Wirèn, K. & Ylinen, J. (2007). Effect of manual therapy and stretching on neck muscle strength and mobility in chronic neck pain. Journal of Rehabilitation Medicine, 39, 575-579.

Hoving, L.J., Koes, W.B., de Vet, W.C.H., van der Windt, M.W.A.D., Assendelft, J.J.W., van Mameren, H., Devillè, M.J.L.W., Pool, M.J.J., Scholten, M.P.J.R. & Bouter, M.L. (2002). Manual Therapy, physical therapy, or continued care by a general practitioner for patients with neck pain. A randomized controlled trial. Annals of Internal Medicine, 136, 713-722.

Jull, G., Falla, D., Treleaven, J., Hodges, P. & Vicenzino, B. (2007). Retraining cervical joint position sense: the effect of two exercise regimes. Journal of Orthopaedic Research, 25, 404-412.

 Lansinger, B., Larsson, E. & Persson, L.C. (2007). Qigong and exercise therapy in patients with long-term neck pain. Spine, 32(22), 2415-2422.

Madson, J.T., Cieslak, R.K. & Gay, E.R. (2010). Joint mobilization vs massage for chronic
mechanical neck pain: a pilot study to assess recruitment strategies and estimate outcome measure variability. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics, 33(9), 644-651.

Nielsen, K.P., Andersen, L.L., Olsen, B.H., Rosendal, L., Sjøgaard, G. & Sjøgaard, K. (2010). Effect of physical training on pain sensitivity and trapezius muscle morphology. Muscle & Nerve, 41, 836-844.

Vernon, H., Humphreys, K. & Hagino, C. (2007). Chronic mechanical pain in adults treated by manual therapy: A systematic review of change scores in randomized clinical trials. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics, 30, 215-227.

Vonk, F., Verhagen, A.P., Geilen, M., Vos, C.J. & Koes, B.W. (2004). Effectiveness of behavioural graded activity compared with physiotherapy treatment in chronic neck pain: design of a randomised clinical trial. BMC Musculoskeletal Disorders, 5, 34-40.

Ylinen, J., Häkkinen, A., Takala, E-P., Nykänen, M., Kautiainen, H., Mälkiä, E., Pohjolainen, T., Karppi, S-L. & Airaksinen, O. (2006). Effects of neck muscle training in women with chronic neck pain: One-year follow-up study. Journal of Strength and Conditioning Research, 20(1), 6-13.

Ylinen, J., Kautiainen, H., Wirèn, K. & Häkkinen, A. (2007). Stretching exercises vs manual therapy in treatment of chronic neck pain: A randomized, controlled cross-over trial. Journal of Rehabilitation Medicine, 39, 126-132.

This entry was posted in Υγεία and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *