Σχολιασμός ερευνητικού άρθρου

Την σύγχρονη εποχή η έρευνα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιατρικής καθώς και των παραϊατρικών επιστημών. Ενίοτε από τα πανεπιστήμια αγγλικά και ελληνικά ζητείται σαν εργασία σχολιασμός ενός ερευνητικού άρθρου. Ωστόσο πολλοί φοιτητές δεν γνωρίζουν το πώς να συγγράψουν εργασία τέτοιου είδους. Ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαίος ένας οδηγός.

Η πλειονότητα των άρθρων σήμερα έχει την ακόλουθη δομή τίτλος, περίληψη, εισαγωγή, μεθοδολογία, αποτελέσματα και συζήτηση (Γαλάνης, 2014). Ο τίτλος και η περίληψη αποτελούν τα πλέον ζωτικά σημεία του άρθρου διότι οι αναγνώστες λόγω μεγάλου εύρους αρθρογραφίας θα πεισθούν από τα προαναφερόμενα μέρη προκειμένου να διαβάσουν το άρθρο (Γαλάνης, 2013). Πρέπει να σημειωθεί ότι ο τίτλος χωρίζεται σε δύο είδη ο σαφής και ο ουδέτερος (Gustavii, 2008), ο πρώτος είναι αυτός ο οποίος αναφέρει τα αποτελέσματα ενώ ο δεύτερος δεν κάνει αναφορά (Fitzsimmons & Skevingkton, 2010). Η περίληψη αποτελεί το αμέσως επόμενο σημείο το οποίο θα προσέξει ο αναγνώστης. Είναι γεγονός ότι η περίληψη μπορεί να χωριστεί σε δομημένη ή μη δομημένη (Hopewell et al, 2008). Η δομημένη είναι αυτή στην οποία αναφέρονται τα εξής σκοπός, μεθοδολογία, αποτελέσματα και συζήτηση (Γαλάνης, 2013). Ενώ στην δεύτερη δεν αναφέρονται.

Η εισαγωγή είναι το κομμάτι στο οποίο γίνεται φανερός ο σκοπός της μελέτης καθώς και η βιβλιογραφική ανασκόπηση. Ειδικά η ανασκόπηση είναι ζωτικής σημασίας για την εργασία καθότι πρόκειται για μελέτη παλαιότερων άρθρων σχετικά με το θέμα ώστε να γίνει μια ασφαλής σύγκριση αποτελεσμάτων (Sim & Wright, 2002). Επιπλέον πρέπει να γίνει σαφές ότι δίδονται και ορισμοί σχετικά με το ζητούμενο της εργασίας.

Το κομμάτι της μεθοδολογίας αναφέρεται στο πως έγινε η έρευνα (Γαλάνης, 2013). Στην προκειμένη περίπτωση αναφέρονται τα μέσα και τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν (Sim & Wright, 2000). Επίσης αναφέρεται ο πληθυσμός ο οποίος παίζει ζωτικό ρόλο στην εκπόνηση της έρευνας (Σπαρός και συν, 2004).

Το κομμάτι των αποτελεσμάτων και της συζήτησης αναφέρεται τι βρέθηκε και πως ερμηνεύεται αυτό που βρέθηκε (Γαλάνης, 2014). Επιπλέον σε πολλές περιπτώσεις αναφέρονται και οι περιορισμοί κάτι χρήσιμο για την εγκυρότητα της έρευνας (Curran-Everett & Benos, 2004).

Συμπερασματικά ο σχολιασμός ενός ερευνητικού άρθρου παρουσιάζει ενδιαφέρον παρόλη τη δυσκολία που μπορεί να συναντήσει ο αναγνώστης. Για τον λόγο αυτό χρήσιμο είναι να είναι γνωστές οι βασικές αρχές του άρθρου. Μπορεί να είναι δύσκολος ο σχολιασμός αλλά σίγουρα όχι ανέφικτος.

Βιβλιογραφίες

Γαλάνης Π (2013). Γράφοντας τον τίτλο και την περίληψη ενός ερευνητικού άρθρου. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 30 (6) 734-741

Γαλάνης Π (2014). Βασικές αρχές συγγραφής ερευνητικών άρθρων. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 31 (1) 97-101

Σπαρός Λ, Γαλάνης Π, Ζάζος Ι, Τσιλίδης Κ (2004). Επιδημιολογία Ι. Ιατρικές εκδόσεις Βητα, Αθήνα.

Curran.Everett D, Benos DJ (2004). Guidelines for reporting statistics in journals published by the American Physiological Society. Adv Physiol Educ, 28:85−87

Fitzsimmons JM, Skevingkton JH, (2010). Metrics: Don’t dismiss journals with a low impact factor. Nature, 466:179

Gustavii B (2008). How to write and illustrate a scientific paper. 2nd ed. Cambridge University Press, Cambridge, 61−78

Hopewell S, Clarke M, Moher D, Wager E, Middleton P, Alty Man DG et al (2008). Consort for reporting randomized controlled trials in journal and conference abstracts: Explanation and elaboration. PLoS Med  5:e20

Sim J, & Wright C (2000). Research in health care concepts, designs and methods. Nelson Thornes Ltd, Cheltenham UK.

This entry was posted in Υγεία and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *