Έρευνα και Ανάπτυξη

Ορισμός:
• η Έρευνα και Ανάπτυξη περιλαμβάνει τη δημιουργική και συστηματική εργασία που
αναλαμβάνεται προκειμένου να αυξηθεί το απόθεμα της γνώσης μιας επιχείρησης
συμπεριλαμβανομένης της γνώσης της ανθρωπότητας, του πολιτισμού και της
κοινωνίας, και να επινοηθούν νέες εφαρμογές της διαθέσιμης γνώσης. Επίσης
έρευνα και ανάπτυξη υπάρχει ,όταν δρομολογούνται περαιτέρω βελτιώσεις π.χ σε ένα
προίόν της επιχείρησης.
• Όταν επενδύουμε σε ‘ερευνα και ανάπτυξη έχουμε μια σειρά δραστηριοτήτων,
‘οπως κάτωθι :
• η επιχειρηματικότητα συνδέετει άμμεσα με την οικονομική μεγέθυνση και την
εξέλιξη της αγοράς ,όσο και με την έρευνα,η οποία φέρνει και την κοινωνική
ανάπτυξη.

• επίσης η επιχειρηματική δραστηριότητα και οι επενδύσεις σε συνδυασμό με το
εσωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης φέρνουν

• την κερδοφορία της επιχείρησης και την κοινωνική ανάπτυξη ,μέσα από την
οικονομική μεγέθυνση.

• Επίσης η έρευνα και η ανάπτυξη που εφαρμόζεται σε μια επιχείρηση ,έχει να κάνει και με την κοινωνική ανάπτυξη ,όσο αυξάνεται η παραγωγή γνώσης στην δεδομένη
επιχείρηση,τόσο έχουμε και μεγαλύτερη κοινωνική ανάπτυξη.
• Στο σημείο αυτό θα εισάγουμε έναν όρο ,ο οποίος ονομάζονται . δείκτες ανάπτυξης,αυτοί
έχουν να κάνουν με το ακαθ .εγχώριο προίόν ,
• επομένως για να έχουμε ανάπτυξη ,πρέπει να έχουμε και ανάλογη μεαβολή στους δείκτες ανάπτυξης ,δηλαδή πρέπει να δώσουμε βάση στα παρακάτω:
• Στις πρώτες ύλες του εδάφους, της γης και της φύσης γενικά.
• Της εργασίας και του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.
• Της επένδυσης και του κεφαλαίου.
Της τεχνολογίας.
• Της επιχειρηματικότητας, της διαχείρισης και της οργάνωσης (management).
• Του θεσμικού πλαισίου και του μεγέθους της αγοράς
• Οι παραγωγικοί συντελεστές είναι αναγκαίοι στην παραγωγική διαδικασία και μαζί με το
θεσμικό πλαίσιο
• και το μέγεθος της αγοράς προσδιορίζουν και επηρεάζουν την αναπτυξιακή διαδικασία και την οικονομική μεγέθυνση (ανάπτυξη).
• Ποιοί παράγοντες λοιπόν συμβάλλουν στην παραγωγική διαδικασία και κατά συνέπεια στην ανάπτυξη ;
• Χωρίς την επιχειρηματική δραστηριότητα, την επιχειρηματικότητα, τη δημιουργικότητα, την εφευρετικότητα, την εφαρμογή των καινοτομιών,
• δεν θα έχουμε οικονομική μεγένθυση
• και αποδοτικότερη παραγωγική διαδικασία με συνέπεια τη μεγαλύτερη κερδοφορία και
ανάπτυξη της επιχείρησης
• ακόμη ένας άλλος παράγοντας για τη ανάπτυξη μιας επιχείρησης είναι η οργάνωση της
επιχείρησης ,δηλαδή το κοινώς management,επομένως η οργάνωση και η στρατηγική της
επιχείρησης οδηγούν και αυτές στην ανάπτυξη ,με ποιόν τρόπο;
• α)με την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος μιας επιχείρησης
(ανάλυση swot ,μιας επιχείρησης )
• β)τον καθορισμό των μακροπρόθεσμων στόχων μιας επιχείρησης
• γ)την δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων,μέσα από τη διάταξη πόρων
• δ)την αυξηση της ανταγωνιστικότητας και την ανταπόκριση της επιχείρησης ,στις ανάγκες των αγορών.

• ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Συμπερασματικά, η οικονομική μεγέθυνση ή οικονομική ανάπτυξη αποτελεί βασική και
αναγκαία συνθήκη για τη συνολική ανάπτυξη. H συνολική ανάπτυξη είναι η διαδικασία που αυξάνει το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα μιας χώρας κατά τη διάρκεια μακροχρόνιας περιόδου, υπό την προϋπόθεση όμως ότι ανεβαίνει το επίπεδο κοινωνικής ευημερίας, ποιότητας και ισοκατανομής, (Σκούντζος, 1999· Korres, 2009).

Επίσης , μέσα από την επένδυση σε έρευνα, επιτυγχάνεις την ανάπτυξη και τελικά αυξάνεις τα κέρδη σου μέσα από την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων , προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία, φαίνεται ότι άρχισαν να ενστερνίζονται αυτή τη γνώμη και να κάνουν πράξη οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Keywords: research and development, intangible assets, firms value, profitability, IFRS,
IAS, Accounting Standards.

Καταχώρηση βιβλιογραφίας ,πηγές :

• σκούντζος 1999 και korres 2009
• Κανελλόπουλος, Α. (1977). Οικονομική της Αναπτύξεως: Ανάλυση & Πολιτική. Αθήνα:
εκδόσεις Καραμπερόπουλος.
• Καραγιάννης, Α., Κορρές, Γ., & Ζαρίφης, Α. (2001), Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη.
Αθήνα: εκδόσεις ΟΕ ΔΒ.
• Σκούντζος, Θ. (1999). Οικονομική Ανάπτυξη: Θεωρία & Πρακτική. Αθήνα: εκδόσεις
Σταμούλης.
• Καραγιάννης, Α., Κορρές, Γ., Ζαρίφης Α. (2001). Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη.
Αθήνα: εκδόσεις ΟΕ ΔΒ.

This entry was posted in Διοίκηση Επιχειρήσεων and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *