Η ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΙΟΥΜΟΡ ΣΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Το χιούμορ λογίζεται ως κάτι που είναι ή σχεδιάστηκε να είναι κωμικό ή
διασκεδαστικό. Ένας ορισμός χαρακτηρίζει το χιούμορ ως την αυξημένη διέγερση, το
χαμόγελο και το γέλιο, τα οποία εκτίθενται από ένα ακροατήριο ως απάντηση σε ένα
συγκεκριμένο μήνυμα.
Η συνεισφορά του χιούμορ στην αποτελεσματικότητα της διαφήμισης έχει
απασχολήσει πολλούς ερευνητές, πραγματοποιώντας έρευνες, όπου διαπιστώθηκε ότι οι
χιουμοριστικές διαφημίσεις είναι η πιο πετυχημένη μορφή διαφήμισης. Εκεί που συμφωνούν
όλες οι μελέτες είναι ότι η χρήση χιούμορ στις διαφημίσεις προσελκύει το ενδιαφέρον του
κοινού και επιπλέον, η χρήση του έξυπνου χιούμορ, σχηματίζει θετική στάση απέναντι στο
διαφημιστικό μήνυμα και στην επωνυμία του προϊόντος. Κάποιοι ερευνητές θεωρούν ότι οι
καταναλωτές απολαμβάνουν τις αστείες διαφημίσεις και τις θυμούνται με ευκολία, αλλά
αρκετές είναι οι φορές που δεν θυμούνται ποιο είναι το προϊόν που προβάλλεται.
Προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της διαφήμισης ενός προϊόντος, το
διαφημιστικό μήνυμα πρέπει να είναι μοναδικό και ουσιαστικό . Τα διαφημιστικά γραφεία
πολλές φορές αγνοούν τα θετικά ή τα αρνητικά του προϊόντος, δίνοντας έμφαση στις
μετρήσεις που αφορούν στη στάση και την ενημέρωση των καταναλωτών .
Το χιούμορ εκλαμβάνεται διαφορετικά από κάθε καταναλωτή και για τον λόγο αυτό
οι διαφημιστές θα πρέπει να αντιλαμβάνονται ποιο είναι το κοινό στο οποίο απευθύνεται η
κάθε διαφήμιση, χρησιμοποιώντας βέβαια και τα κατάλληλα μέσα και είδη της διαφήμισης
.Οι ερευνητές έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το χιούμορ των διαφημίσεων
απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο ακροατήριο, το οποίο ορίζεται με βάσει τα δημογραφικά
και ψυχογραφικά χαρακτηριστικά του . Για παράδειγμα, στα δημογραφικά χαρακτηριστικά
κατατάσσονται, οι άνδρες, οι οποίοι έχουν θετικότερη στάση απέναντι στις χιουμοριστικές
διαφημίσεις απ’ ό,τι οι γυναίκες. Τα ψυχογραφικά χαρακτηριστικά έχουν να κάνουν πρώτον,
με την ανάγκη για «γνώση» του καταναλωτή, δηλαδή την λογική επεξεργασία κάποιων
πληροφοριών, η οποία οδηγεί τον καταναλωτή να έχει θετική άποψη και επιθυμία για αγορά
του προϊόντος, όταν η διαφήμιση εμπεριέχει χιούμορ.
Όταν το χιούμορ των διαφημίσεων παρουσιάσει σωστά και προσεχτικά τα
χαρακτηριστικά του προϊόντος που διαφημίζει, τότε έχουμε σαν πιθανό αποτέλεσμα την
ανάκληση στη μνήμη του καταναλωτή, την βελτίωση για την αξιολόγηση του προϊόντος και
την διέγερση της επιθυμίας για να το αγοράσει.

Ζώτος, Γ.Χ. (2008). Διαφήµιση, Σχεδιασµός, Ανάπτυξη, Αποτελεσματικότητα, 5η
Έκδοση, Εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη.
Χατζηθωµάς, Λ.Δ. (2008). Το χιούμορ στην Τηλεοπτική Διαφήµιση ,Εκδόσεις
University Studio Press, Θεσσαλονίκη.
Motwani, D. and Agarwal, K. (2013). Impact of Humorous Advertisement on Customer’s
Behavior, International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences,
2 (10), 34-41.
Weinberger, M. G. and Gulas, C. S. (1992). The Impact of Humor in Advertising: A Review,
Journal of Advertising, 4 (21), 35-59.
Alden, D. L. and Hoyer, W. D. and Lee, C. (1993). Identifying Global and Culture-Specific
Demesions of Humor in Advertising: A Multinational Analysis, Journal of Marketing, 57,
64-75.

This entry was posted in Marketing assignments and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *