Ρυθμιστές ανάπτυξης για την αντιμετώπιση εντόμων

Η χρήση των ρυθμιστών ανάπτυξης στηρίχθηκε στην ιδέα της αντιμετώπισης των εντόμων εχθρών με ορμόνες νεότητας που παράγουν τα ίδια τα έντομα. Τα πλεονεκτήματα της χρήσης τους είναι η εκλεκτική επί των εντόμων δράση τους και η μικρή πιθανότητα ανάπτυξης ανθεκτικότητας, αν και έχουν αναφερθεί ορισμένες τέτοιες περιπτώσεις. Σήμερα, στη λίστα των διαθεσίμων ρυθμιστών αναπτύξεως εκτός από τις ορμόνες νεότητας έχουν προστεθεί και οι παρεμποδιστές σύνθεσης χιτίνης καθώς και οι ανταγωνιστές έκδυσης (Oberlander et al., 1997).

Από τις ορμόνες νεότητας, το methoprene είναι πιο αποτελεσματικό επί εντόμων που τρέφονται εξωτερικά των σπόρων και έχει χρησιμοποιηθεί κυρίως ως μια εναλλακτική μέθοδος ελέγχου των εχθρών Oryzaephilus surinamensis και Rhyzopertha dominica λόγω ανθεκτικότητας που παρουσίασαν, το μεν πρώτο στα οργανοφωσφορικά, το δε δεύτερο στα πυρεθρινοειδή εντομοκτόνα. Έτσι, το methoprene μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ένα ακμαιοκτόνο σκεύασμα για μια πιο αποτελεσματική και  μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας αντιμετώπιση των εντόμων εχθρών των αποθηκευμένων προϊόντων. Άλλοι αντιπρόσωποι των ορμονών νεότητας είναι το femoxycarb και το pyriproxyphen που χρησιμοποιούνται ως εντομοκτόνα επαφής (Smet et al. 1989).

Οι παρεμποδιστές σύνθεσης χιτίνης, αν και δεν μιμούνται τις ορμόνες νεότητας, εμποδίζουν την ομαλή έκδυση των προνυμφών των εντόμων, παρεμποδίζοντας τον σχηματισμό χιτίνης με κάποιο μηχανισμό, ο οποίος δεν είναι ακόμη απολύτως γνωστός. Από αυτούς, το diflubenzuron είναι ένα αποτελεσματικό σκεύασμα εναντίον πολλών ειδών εντόμων εχθρών των αποθηκευμένων προϊόντων (Maceljiski & Korunic, 1972).

Γενικά, οι παρεμποδιστές σύνθεσης χιτίνης δίδουν αυξημένη προστασία παρεμποδίζοντας τον σχηματισμό γενεών με ταυτόχρονη θανάτωση των ανωρίμων σταδίων. Πάντως παρά το γεγονός ότι τα εργαστηριακά αποτελέσματα μελετών ήταν ενθαρρυντικά το μέλλον τους κρίνεται  αβέβαιο. Επιπλέον, οι μιμητές ορμονών νεότητας καλό θα είναι να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με άλλα εντομοκτόνα ή με παρεμποδιστές συνθέσεως χιτίνης, τα οποία δεν θα εξασκούν καμία ή θα εξασκούν ήπια δράση επί των ωφελίμων εντόμων (παρασιτοειδών – αρπακτικών), στο πλαίσιο ολοκληρωμένης  αντιμετωπίσεως (Mian & Mulla 1982).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Maceljiski, M.and Korunic, Z. 1972. The Effectiveness against Stored-Product Insects of Inert Dusts, Insect Pathogens, Temperature and Humidity. Final Report, Zagreb, Croatia, pp 151.

Mian, L.S. and Mulla, M.S. 1982. Residual activity on insect growth regulators against stored – product beetles in grain commodities. Journal of Economic Entomology 69: 479-480.

Oberlander, H., Silhaek, D.L., Shayya, E.  and Isayya, I. 1997. Current status and future perspectives of the use of insect growth regulators for the control of stored product insects. Journal of Stored Products Pests. 33 (1): 1-6.

Smet, H.J., Rans, M. and De Loof, A. 1989. Activity of new juvenile hormone analogues on a stored food insect, Tribolium confusum. Journal of Stored Products Research 25: 165-169.

This entry was posted in Γενικά and tagged , , . Bookmark the permalink.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *