Αξιολόγηση επένδυσης Επιχειρηματικού Σχεδίου Παραγωγής Τρούφας

Eργαλεία που αξιολογούν την επένδυση παραγωγής τρούφας.

Τα εργαλεία αυτά είναι:

  • Η περίοδος αποπληρωμής: μετράει την ταχύτητα με την οποία τα καθαρά έσοδα από μια επένδυση αποπληρώνουν το αρχικά επενδεδυμένο κεφάλαιο. Είναι δηλαδή ο χρόνος που απαιτείται ώστε να εξισωθούν τα καθαρά έσοδα με το αρχικά επενδεδυμένο κεφάλαιο.
  • Η καθαρά παρούσα αξία: Εκφράζει τις χρηματορροές σε παρούσες αξίες και τις προσθέτει. Τα ποσά προεξοφλούνται διαιρούμενα με το συντελεστή (1+i)t όπου i είναι το επιτόκιο προεξόφλησης και t η περίοδος. Θετικές παρούσες αξίες δηλώνουν τη σκοπιμότητα ανάληψης της επένδυσης. Όσο μεγαλύτερη είναι η ΚΠΑ τόσο πιο ελκυστική είναι η επένδυση.
  • Ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης: Είναι το επιτόκιο προεξόφλησης που μηδενίζει την καθαρά παρούσα αξία. Όσο πιο μεγάλος είναι ο συντελεστής, τόσο πιο ελκυστική είναι η προτεινόμενη επένδυση.

Η παρούσα αξία της επένδυσης φανερώνει το κατά πόσο είναι συμφέρουσα η επένδυση. Για να είναι η επένδυση ελκυστική θα πρέπει η καθαρά παρούσα αξία να είναι θετική.

Βιβλιογραφία

Γάτσιος Κάσσανδρος , 2007, Η Τρούφα και η καλλιέργειά της, Έκδοση 1η,Εκδόσεις Αγρότυπος Α.Ε.

This entry was posted in Χρηματοοικονομικά and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *