Category Archives: Γενικά

AΡΧΕΣ ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ

H Υγροχρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης (HPLC) είναι μία αναλυτική τεχνική διαχωρισμού και ποσοτικού προσδιορισμού μη πτητικών ή θερμοευαίσθητων ουσιών. Η χρησιμοποιούμενη κινητή φάση είναι υγρή, ενώ η στατική φάση είναι στερεά ή υγρή ακινητοποιημένη πάνω σε αδρανές υπόστρωμα. Η τεχνική αυτή … Continue reading

Posted in Γενικά | Tagged , , , , | Leave a comment

Συνοπτική εισαγωγή στη λογιστική τυποποίηση (Λογιστικά Σχέδια)

Γενικά: Η λογιστική, είναι μια καταγραφή των συναλλακτικών πράξεων (λογιστικών γεγονότων) με τη σειρά που συμβαίνουν. Η καταγραφή αυτή γίνεται με μια ιδιότυπη τεχνική, τη λογιστική τεχνική, που διασφαλίζει μια αξιοπιστία σ’ αυτή τη καταγραφή. Λογιστική ακόμη είναι η επεξεργασία … Continue reading

Posted in Γενικά | Tagged , , , | Leave a comment

Ρυθμιστές ανάπτυξης για την αντιμετώπιση εντόμων

Η χρήση των ρυθμιστών ανάπτυξης στηρίχθηκε στην ιδέα της αντιμετώπισης των εντόμων εχθρών με ορμόνες νεότητας που παράγουν τα ίδια τα έντομα. Τα πλεονεκτήματα της χρήσης τους είναι η εκλεκτική επί των εντόμων δράση τους και η μικρή πιθανότητα ανάπτυξης … Continue reading

Posted in Γενικά | Tagged , , | Leave a comment

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΧΑΡΜΟ ΣΤΟ ΜΕΝΑΝΔΡΟ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΩΜΩΔΙΑΣ

Η κωμωδία προέρχεται κι αυτή από τις διονυσιακές λατρείες, όπως και η τραγωδία, και η σύνθεση του όρου ( κώμος+ωδή) δηλώνει το άσμα μιας ομάδας (κώμος) ανδρών σε έκσταση. Θα ξεκινήσουμε με τη ‘σικελιανή’ κωμωδία.Αναπτύχθηκε στη Σικελία στο πρώτο μισό … Continue reading

Posted in Αρθρογραφία, Γενικά, Φιλολογία | Tagged , , , | Leave a comment

Οι Έλληνες στο Βέλγιο

Η Βελγική κοινωνία Με την έκρηξη της εκβιομηχάνισης στα τέλη του 18ου αιώνα το Βέλγιο, μετά τη Μ. Βρετανία, ήταν το πρώτο κράτος της Ευρώπης που ακολούθησε γρήγορη και αποτελεσματική εκβιομηχάνιση. Οι μεταλλουργίες, το σιδηροδρομικό δίκτυο, και η εκμετάλλευση κοιτασμάτων … Continue reading

Posted in Γενικά | Tagged , , , | Leave a comment

ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ – ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

 Η εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσσας είναι μια σύνθετη διαδικασία, που καθορίζεται και επηρεάζεται από αρκετές παραμέτρους. Σύμφωνα με τον Brown (1994), ορισμένες από αυτές μπορούν να συνοψιστούν στις έξι ερωτηματικές φράσεις: ποίος, τι, πως, πότε, πού και γιατί. Ο κλάδος … Continue reading

Posted in Γενικά | Tagged , | Leave a comment

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

            Ο τομέας της διαχείρισης κινδύνων γίνεται ολοένα και πιο σημαντικός λόγω των απαιτήσεων του δεύτερου συμφώνου της Επιτροπής της Βασιλείας (Basel II) αλλά και των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Απαιτήσεις και Οδηγίες που πρέπει να υιοθετηθούν από όλες τις … Continue reading

Posted in Γενικά | Tagged , , | Leave a comment

Κοινωνικοποίηση: Κατάλληλη ή Α- κατάλληλη για ανηλίκους και ενήλικες ;;;

   Κοινωνικοποίηση : Μια διαδικασία με την οποία το απροστάτευτο παιδί γίνεται βαθμιαία ένα αυτοσυνείδητο και πληροφορημένο πρόσωπο, το οποίο έχει αποκτήσει τις δεξιότητες που απαιτεί ο πολιτισμός στον οποίο γεννήθηκε  . Το άτομο , στην εν λόγω διαδικασία , … Continue reading

Posted in Γενικά | Tagged , , | Leave a comment

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ

ΑΙΤΙΑ, ΑΦΟΡΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ Γ’ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Είναι γεγονός ότι τα ελληνιστικά κράτη αρχικά εκμεταλλεύτηκαν την αυξανόμενη δύναμη της Ρώμης για τους δικούς τους σκοπούς, αλλά δεν φαντάζονταν  ότι σύντομα η ρωμαϊκή επέμβαση θα ανέτρεπε αμετάκλητα την ισορροπία δυνάμεων … Continue reading

Posted in Γενικά | Tagged , , , , | Leave a comment

ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Το σκυρόδεμα αποτελεί σήμερα το πιο διαδεδομένο δομικό υλικό λόγω της ευκολίας παραγωγής του καθώς και λόγω της ευκολίας διάστρωσής του στα δομικά στοιχεία των κατασκευών. Μια από τις πιο σημαντικές διαδικασίες, κατά την διάστρωση του σκυροδέματος, είναι η συμπύκνωσή … Continue reading

Posted in Γενικά | Tagged , , | Leave a comment